Ana Sayfa Hukuk&Etik Rapor: İlaçlara Yönelik Yasadışı Çevrimiçi Reklamların Onda Altısı Tüketiciler Tarafından Tanınmıyor

Rapor: İlaçlara Yönelik Yasadışı Çevrimiçi Reklamların Onda Altısı Tüketiciler Tarafından Tanınmıyor

İlaçlar için çevrimiçi reklamların yalnızca yarısı (%53) tüketiciler tarafından doğru bir şekilde meşru veya yasadışı olarak kategorize ediliyor. Bu sonuç, Università Cattolica del Sacro Cuore Ortak Araştırma Merkezi’nin İtalyan İlaç Ajansı’nın (AIFA) Denetleme ve Sertifikasyon Departmanı ile işbirliği içinde yürüttüğü ve Michigan State Üniversitesi Sahtecilik ve Ürün Koruma Merkezi (A-CAPP) tarafından desteklenen CAPSULE projesinden ortaya çıktı .

Projenin amacı, tüketicilerin standart altı ve sahte ilaçlar (SFM) konusundaki farkındalıklarını ve bunları çevrimiçi satın almanın risklerini araştırmaktı.

İlaç kaçakçılığı pazarı COVID-19 salgını sırasında büyüdü, yanıltıcı çevrimiçi reklamlar ve web siteleri aracılığıyla savunmasız tüketicileri istismar etti, halk sağlığını tehlikeye attı ve düzenleyici önlemleri zayıflattı. SFM’lerin çevrimiçi yayılmasını önlemeye yönelik mevcut çabalar esas olarak çevrimiçi tedariki hedeflemeye odaklanmaktadır.

CAPSULE projesi ise hedeflenen bilgi kampanyalarını ve müdahaleleri tanımlamak için İtalyan ve İspanyol tüketicilerin maruziyetini ve davranışlarını değerlendirerek pazarın talep tarafına odaklandı. Rapor :

PROJECT CAPSULE – FINAL REPORT

Collecting and sharing information on the Consumers’ Awareness about the Purchase of SUbstandard and falsified medicines onlinE to support better e-commerce practices

Ocak 2024’te, İtalya ve İspanya’da çevrimiçi ilaç satın alma olasılığının farkında olan ve çevrimiçi reklamlara maruz kalmış veya çevrimiçi olarak en az bir ilaç satın almış olan İnternet kullanıcılarının temsili bir örneği arasında bir anket yapıldı. Anket, onları ilaçlar için meşru ve gayri meşru çevrimiçi reklamların bir karışımına maruz bıraktı.

Sonuçlar, tüketicilerin meşru reklamları %63 oranında doğru bir şekilde kategorize ettiğini, ancak yasadışı reklamlarla önemli ölçüde mücadele ettiğini, İtalya’da yalnızca %43 oranında ve İspanya’da %42 oranında doğru bir şekilde tanımladığını gösterdi. Katılımcıların kararlarını etkileyen en önemli faktörler, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirmeyi onaylayan bir etiketin olmaması, ardından bir ilaç açıklamasının olmaması veya hataların varlığıdır.