Ana Sayfa Ekonomi PwC’nin 25’inci Küresel CEO Araştırması sonuçları

PwC’nin 25’inci Küresel CEO Araştırması sonuçları

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu
PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu

CEO’ların ekonomik büyüme umutları son 10 yılın zirvesine çıktı

– Dünyanın dört bir yanından CEO’lar, ekonominin potansiyeli konusunda 2012’den bu yana en yüksek iyimserlik oranına sahip. 

– Küresel CEO’ların %77’si, Türkiye’deki CEO’ların ise %80’i 2022’de küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor. 

– Geçen yıl olduğu gibi, şirketler için en çok siber riskler ve pandemi tehdit olarak görülüyor.

– Türkiye’den katılan CEO’ların endişeleri, makroekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliği. 

– CEO’ların %41’i ABD’yi gelecek 12 ayda küresel büyüme için hedef olarak görüyor. ABD’yi Çin takip ediyor. 

PwC, bu yıl 25.’sini gerçekleştirdiği geleneksel yıllık Küresel CEO Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 2021’in Ekim ve Kasım aylarında yapılan araştırmaya, 89 ülke ve bölgeden 4.446 CEO katıldı. PwC’nin küresel araştırma birimi PwC Research ekibinin yürüttüğü çalışmada, bu yıl Türkiye’den 88 CEO yer aldı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu; gelecek 12 ay içinde küresel ekonomik büyümeyle ilgili beklentileri sorulan CEO’ların rekor düzeydeki iyimserliği oldu. CEO’ların %77’si ekonomik büyümenin artacağını söylerken; bu, 2012 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Türkiye’deki CEO’ların %80 gibi oldukça büyük bir kısmı da ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor. Bir önceki yıl bu oran %70’ti.

Araştırma; CEO’ların sadece küresel büyüme değil, kendi şirketlerinin büyümesi konusundaki iyimserliğini de ortaya koyuyor. Küresel CEO’ların %56’sı, Türkiye’deki CEO’ların ise %72’si 12 ay içinde şirketlerinin büyümesi konusunda güven duyduklarını söylüyor.

Araştırma sonuçlarına göre; 1-3 yıl içinde şirketlerinin büyümesi konusunda en çok özel sermaye fonları CEO’ları (%67) kendilerine güveniyor. Onları, birbirlerine çok yakın şekilde %64 ile teknoloji ve %63’lük oranlarla gayrimenkul, ilaç ve yaşam bilimleri ve sigorta sektörleri takip ediyor.

2022’de pandemi endişesinin yerini siber riskler aldı

Araştırma, CEO’ların, geleceğe pozitif baksalar da küresel ekonomi önünde ciddi tehditler gördüklerini belgeliyor. Kısa vadede potansiyel gelir kesintileriyle ilgili endişe duyan küresel CEO’lar, geçtiğimiz yıl pandemiyi en büyük tehdit olarak göstermişti. Bu yıl ise siber riskler ilk sıraya yerleşti. CEO’lara göre; %49’luk oranla siber güvenlik ve pandemiyle bağlantılı olarak %48 ile küresel sağlık durumu, iş dünyası için ilk iki risk unsuru oldu. Milli gelirdeki dalgalanma, işsizlik ve enflasyonun birlikte değerlendirildiği makroekonomik dalgalanma faktörü ise %43 ile üçüncü sırada yer aldı. CEO’ların %33’ü ise iklim değişikliğinden endişe ettiklerini belirtti.

Türkiye’deki CEO’lar iklim krizini daha çok önemsiyor

Türkiye’deki CEO’lar içinse risk unsurları, küreselden daha farklı bir tablo çiziyor. Türk CEO’ların %69’u makroekonomik dalgalanmalardan endişe duyarken, %49’lık oranla iklim değişikliği faktörünü küresel CEO’lara göre daha üst sıraya koyuyorlar. Küresel CEO Araştırması, iklim hedeflerinin tutturulması için daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ortaya koyarken, CEO’ların sadece %22’si şirketlerinin net-sıfır emisyon, %26’sı ise karbon-nötr taahhüdü verdiğini söylüyor. Küresel CEO’ların %33’ü iklim değişikliğini önümüzdeki yıl için risk unsuru olarak tanımlasa da, bunun kısa vadede gelir artışını etkilemeyeceğini belirtiyor.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şunları

söyledi: “Küresel iş dünyası; devam eden pandemi koşulları ve ortaya çıkan yeni varyantlar, ekonomik dalgalanmalar, iklim krizi, bazı sosyal, politik ve ticaret dinamikleri nedeniyle zor bir yılı daha geride bıraktı. Ancak araştırmamız gösteriyor ki; küresel ekonomiyle ilgili CEO’ların büyüme beklentileri son yılların en üst seviyesinde. Dünyanın geneline yayılan bu iyimser hava, 2022’ye daha umutla bakmamızı sağlıyor elbette. Türkiye’deki CEO’ları ele aldığımızda ise; hem küresel ekonomik büyüme hem de şirketlerinin büyümesi konusunda oldukça iyimser olduklarını görüyoruz. Araştırmamıza Türkiye’den katılan 88 CEO’nun %80’inin küresel ekonomik büyümenin 2022’de artacağını düşünmesi ilgi çekici bir sonuç. Öte yandan; bu yılki araştırmada, küresel anlamda sağlık krizlerinin önüne geçen siber güvenlik endişesi, yıl boyu gündemde kalacağa benziyor. Türkiye’deki CEO’lar genel olarak daha iyimser olsalar da endişe düzeyleri de yüksek. En çok endişe duydukları konular ise küresel CEO’lardan farklı. Onlar, beklendiği gibi milli gelirdeki dalgalanma, işsizlik ve enflasyon gibi konuları içeren makroekonomik dalgalanmalardan çekincelerini dile getiriyorlar. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye’deki CEO’ların, iklim değişikliği krizini küresel meslektaşlarına göre çok daha ciddiye alması da bizim için önemli bir konu. İklim değişikliği krizi; küresel CEO’lara göre dördüncü endişe sebebiyken, Türkiye’deki CEO’lar için ikinci sırada. Sonuçlar bize gösteriyor ki; uzun vadede yalnızca iklim değişikliği risklerini azaltmak için değil; müşteri, yatırımcı ve çalışan beklentilerinin karşılanması için de net-sıfır taahhütlerinin şirket stratejilerinin merkezinde yer alması gerekiyor.” 

Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar

  • Küresel CEO’lar arasında 2022’de ekonomik büyümenin artacağına yönelik iyimser beklenti, 2021’e göre 1 puan artarak %77 oldu. Türkiye’deki CEO’ların iyimserlik oranı ise bir yılda yılda %70’ten %80’e yükseldi.
  • Şirketlerinin 12 aylık dönemdeki gelir artışı potansiyeline güvenen CEO’ların oranı %56 olurken, Türkiye’deki CEO’ların şirketlerinin büyümesine inancı %72 ile çok daha yüksek. Orta vadeli görünümde ise; küresel CEO’ların 3 yıllık güven düzeyi %64. Türkiye’de ise bu oran %73.
  • 2022 yılında ABD, büyüme için hedef olarak görülen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. ABD’nin şirketlerinin gelir artışı için en fazla potansiyeli sunduğunu düşünen CEO’ların oranı %41 olurken, 2021’de bu oran %35’ti. ABD’yi Çin (%27), Almanya (%18) ve %17 ile Birleşik Krallık takip ediyor.
  • CEO’ların çok endişeli oldukları konulara bakıldığında, 2022’de listenin ilk sırası değişiyor. Geçtiğimiz yıl pandemiyi en büyük risk faktörü olarak gören CEO’lar, bu yıl %49 ile siber güvenliği en tepeye taşıyor. 1 puan farkla sağlık riskleri %48, makroekonomik dalgalanmalar %43, iklim değişikliği %33 ile sıralanıyor.
  • Küresel CEO’ların yalnızca 3’te biri kısa vadede iklim değişikliğini bir risk unsuru olarak görüyor. Ancak Türkiye’deki CEO’ların endişelerine bakıldığında, iklim değişikliği faktörü %49 ile ikinci sırada. Türk CEO’ların en büyük tehdit unsuru olarak gördükleri konu ise %64 ile makroekonomik dalgalanmalar.

Dip not:

25. Küresel CEO Araştırması Hakkında

PwC, 25. Küresel CEO Araştırması’nı 2021 yılının Ekim ve Kasım aylarında 89 ülke/bölgeden 4.446 CEO ile gerçekleştirdi. Bu rapordaki küresel ve bölgesel rakamlar, CEO’ların görüşlerinin tüm büyük bölgeleri temsil etmesini sağlamak için ülke nominal GSYİH ile orantılı olarak ağırlıklandırıldı. Sektör ve ülke düzeyindeki rakamlar, 4.446 CEO’dan oluşan tam örneklemden elde edilen ağırlıksız verilere dayanıyor. Görüşmelerin %94’ü çevrimiçi, yüzde 6’sı ise posta, telefon yoluyla veya yüz yüze gerçekleştirildi.