Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Potasyum Sitrat İçeren Müstahzarlar

Potasyum Sitrat İçeren Müstahzarlar

Sağlık Uygulama Tebliği EK-4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi, “3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli (N01- N08*) (N11) (N15-N16) (N18-N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0) (Z94)” başlığının 3.20 numaralı maddesi;

“Potasyum sitrat [yalnızca N25.8 ve N25.9 ICD 10 kodunda ve kalsiyum taşlı renal tübüler asidoz tanısında ayrıca N20.0 ve N20.1 ICD 10 kodunda en az bir kez girişimsel (ESWL veya cerrahi) tedavi uygulanmış rekürren böbrek taşı olan ve idrar Ph değeri 6,5’in altındaki hastalarda]” şeklindedir.

İlgili açıklamanın sadece katılım payından muaf olarak girilen reçetelerde mi yoksa tüm reçeteler için gerekli olan bir açıklama olduğu hususundaki tereddütlerin giderilmesi için konu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne sorulmuş olup gelen cevap yazısı ektedir.

Gelen cevap yazıya göre yerine Kurum tarafından verilen bilgide; N20.0 ve N20.1 ICD-10 kodunda raporda ilgili açıklamanın olması gerektiği ancak üroloji veya nefroloji uzman hekimlerin raporsuz olarak reçete etmesi durumunda endikasyon uyumu aranması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Saygın Garğın
Genel Sekreter

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.