Ana Sayfa Eczacılık Piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle yaşanan mağduriyet

Piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle yaşanan mağduriyet

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan

18/01/2022 TEİS2022-04

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA

Konu: Şubat ayında gerçekleşecek Avro kuru güncellemesi öncesinde piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle yaşanan mağduriyet hk.

Her yıl şubat ayında, ilaç sektöründe yapılması beklenen fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç; firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük hiçbir eczanenin talebine tam karşılık vermeyecek oranda 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilmekte ya da “yok” denilerek gönderilmemektedir.

Ancak, şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebilmeye başlamaktadır. Bu da bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kuvvetli bir kanaat oluşturmaktadır.

Üretilen tüm beşerî tıbbi ürünlerin üretim bandından son kullanıcıya kadar nerede olduğu bilgisi, dünyada sadece ülkemizde uygulanan İlaç Takip Sistemi’yle (İTS) anlık olarak takip edilmektedir. Bir ürünün hangi firmanın ya da ecza deposunun stokunda ne kadar süre kaldığı bu sistem ile takip edilebilmekte olup, hangi ilacın eczanelere aylık ortalamanın altında satışının yapıldığı ya da satılmadığının tespit edilebilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Eczanelerimizde daha önce “İTS Online İşlemler” ekranında yapılan karekod sorgusu ile bir ilacın; hangi tarihte üretildiği ve ecza deposuna hangi tarihte girişinin yapıldığı bilgilerine erişebiliyorken uzun bir süredir sadece “ürünün eczaneye girişi yapıldıktan sonraki hareketleri” görüntülenebilmektedir. Dolayısıyla İTS’de bir ürünün firma ve ecza deposundaki hareketlerinin eczacılar tarafından görülmesi mümkün olmayıp bu durumu tespit ederek duruma müdahale etmek için gereken bilgi ve yetki sadece Kurumunuzca kullanılabilecek durumdadır.

Türk Ceza Kanunu’nun “Mal veya hizmet satımından kaçınma” başlığını taşıyan 240.maddesine göre, “(1)Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” amir hükmüne göre Kamunun ihtiyacı olarak kabul edilen, kamu sağlığının korunması veya tedavi amacıyla kullanılan ilaç, tıbbi malzeme vb. araç gereç, mal veya hizmetler söz konusu suçun konusu kapsamında olduğu gibi 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre de sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığınca denetlenmesi gerekmektedir.

Herhangi bir işlem yapılmazsa yaşanmakta olan hasta ve eczacı mağduriyeti 22 Şubat 2022 tarihine kadar sürecek olup, Başkanlığınızca İlaç Takip Sistemi üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakılarak yapılacak inceleme ile olağandışı bir şekilde ilaç akışını kesen ve veya azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmasının sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası
Genel Başkanı