Ana Sayfa Ekonomi Performans ölçümlemesiyle birlikte çalışanların veriminin yüzde70 artış gösterdi

Performans ölçümlemesiyle birlikte çalışanların veriminin yüzde70 artış gösterdi

ARGE 24 Teknoloji A.Ş. CEO’su Harun Taşdelen performans ölçümlemesi

 ARGE 24 Teknoloji A.Ş. CEO’su Harun Taşdelen performans ölçümlemesinin önemine dikkat çekti. Performans ölçümlemesiyle birlikte çalışanların veriminin %70 artış gösterdiğinin altını çizen Harun Taşdelen, “Çalışanlar performans ölçümlemesine istinaden daha hakkaniyetli bir ölçümleme sisteminin olmasını benimseyerek şirket yönetimine karşı güven kat sayılarını artırdılar.” dedi ve ekledi: “Ölçümleme sistemleriyle birlikte hak ettikleri yere daha güvenli ve doğru bir şekilde geleceklerine inançlarının artmasıyla birlikte kendi görevlerine ciddi bir şekilde odaklanabiliyorlar.”

2021 yılında Almanya’da iş ve işçi bulma kurumu Federal Çalışma Ajansı’nın bilimsel kuruluşu olan İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) yaptığı bir araştırmaya göre, korona virüs pandemisi nedeniyle artan “home office”, yani evden çalışma uygulamasının verimliliği düşürmediği ortaya çıktı. IAB’nin araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 60’ı için iş verimliliğinde büyük bir değişikliğe neden olmazken, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 22’si verimliliği daha da artırdığı tecrübesini edindiğini aktardı. Araştırmada yer alan işletmelerin sadece yüzde 13’ü esnek çalışmanın üretkenliği olumsuz etkilediği görüşünde.

Şirketler için objektif bir performans ölçümlemesinin öneminin altını çizen Harun Taşdelen, “Uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte performans ölçümü ve raporlaması çok daha fazla önem arz etmeye başladı. Performans ölçümlemesi yapılırken objektif ve hakkaniyetli bir şekilde yapılmasına çok dikkat edilmeli. Ölçümlemenin kişi gözetimine bırakılmadan sistemsel bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Çalışanların yıl sonu performanslarının da ölçümleme sistemiyle birlikte değerlendirilmesi önemli.” dedi.

UYGULAMADA NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ ÖNEMLİ BİR TARTIŞMA KONUSU
Performans değerlendirmesi yapılırken bazı kriterlerin mutlaka sağlanması gerektiğine vurgu yapan Harun Taşdelen, “Değerlendirme; adil, sistematik, belli standartlara uygun olarak yapılmalı. Bunun yanında bir performans değerlendirme sürecinin doğru sonucu verebilmesi için uygulanacak yöntemin de iyi seçilmesi şart. Bugün şirketlerin performans değerlendirme süreçlerini uygulaması kadar, uygulamada nasıl bir yol izleneceği de önemli bir tartışma konusu.” açıklamasında bulundu.

EKSİK UYGULANAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YARARDAN ÇOK ZARARA SEBEP OLUR
Uygulanacak yöntem seçilirken; işin niteliği, çalışan ve şirket profili, sonuçların kullanılacağı alan gibi parametrelerin göz önüne alınması gerektiğinin altını çizen Harun Taşdelen, “Bunun yanında yeterli bilgiye sahip değerlendiriciler tarafından seçenekler iyi analiz edilerek şirket için en doğru seçim yapılmalı. Aksi halde yanlış ve eksik uygulanan bir performans değerlendirme yarardan çok zarara sebep olacaktır.” şeklinde konuştu.

Harun Taşdelen performans ölçüm yöntemlerini ise şu şekilde sıraladı: Grafik Ölçüm Yöntemi, Kritik Olay Yöntemi, Zorunlu Seçim Yöntemi, Tanımlayıcı Metin Tipi Değerlemeler, Kıyaslama Yöntemleri, Sıralama Yöntemi, Alternatif Sıralama Yöntemi, Adam Adama Kıyaslama Yöntemi, 360 Derece Değerleme Yöntemi.

Performans ölçümlemesi öncesine göre çalışanların veriminin %70 artış gösterdiğini vurgulayan Harun Taşdelen, “Çalışanlar performans ölçümlemesine istinaden daha hakkaniyetli bir ölçümleme sisteminin olmasını benimseyerek şirket yönetimine karşı güven kat sayılarını artırdılar. Ölçümleme sistemiyle birlikte hak ettikleri yere daha güvenli ve doğru bir şekilde geleceklerine inançları artarken, bu sayede kendi görevlerine de ciddi bir şekilde odaklanabildiler.” açıklamasında bulundu.

Harun Taşdelen, performans değerlendirmenin; çalışanların performansının iyileştirilmesi, iletişimin ve dolayısıyla ilişkilerin iyileştirilmesi, çalışanın zayıf ve güçsüz yönlerinin belirlenmesi, var olan ve muhtemel olabilecek sorunların ortaya konması, çalışanın eğitim ihtiyaçlarının, gelişme gereksinimlerinin belirlenmesi gibi yararları olduğunun altını çizdi. Performans değerlendirmenin dolaylı yararlarını ise şu şekilde sıraladı; “Hizmet birimlerine şirketin hedeflerini anlatmaya imkân verir. Değerlendirme sonucu, düzeltici önlemlerin alınmasına yardımcı olur. Çalışan tutumlarına ilişkin daha geçerli bilgi kaynağıdır. Örgütün karlılığının ve verimliliğin artmasını sağlar. Hizmet kalitesinin yükselmesine yol açar. Ücret skalalarını planlamakta ve gerçeğe uyumlu kılmakta daha yetenekli hale gelinmesine yol açar.”

Pandemi sebebiyle uzaktan çalışma sistemine geçilmesinin oldukça zor bir süreç olduğuna değinen Harun Taşdelen, “Ancak pandemi sayesinde uzaktan çalışma ile kendimizi keşfettik. Pandemi süreci zor olsa da herkes için ileriki dönemlerde olumlu sonuçlar doğuracaktır.” şeklinde konuştu.

Performans ölçümlemelerimizde sabahın ilk saatleri ve akşam saatleri verimliliğin en üst düzeyde olduğunu, öğle saatlerinde ise verimliliğin %20 civarında düşüş gösterdiğini ifade eden Harun Taşdelen, uzaktan çalışma sisteminde verimliliği artıran uygulamaları ve bu uygulamaların özelliklerini şöyle anlattı: “Kendi bünyemizde yazmış olduğumuz Job Tracing uygulamasıyla tüm ekip arkadaşlarımızın görevleri atanmaktadır. Proje yönetimi bu uygulamayla birlikte düzenli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılmaktadır. Bu görevler içerisine gerekli dokümanlar paylaşılarak yapılacak olan iş anlatılmaktadır. Düzenli ve anlaşılır bir şekilde iş dağılımı yapıldığından verimlilik oldukça artmaktadır. Microsoft Teams uygulaması ile toplu ve birebir görüşmelerde iletişimin üst düzeyde sağlandığının farkına vardık.”

HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ İLERİDE DAHA YAYGIN KULLANILACAK
Tamamen remote bir çalışma yönteminin kalıcı olarak devam etmeyeceğini öne süren Harun Taşdelen, “En iyi ve en verimli çalışma modelinin hibrit çalışma modeli olduğunu düşünüyorum. Bu model ile çalışanlar hem uzaktan çalışmanın keyfini hissederken hem de çalışma arkadaşları ile sosyal ilişkilerini de askıya almamış olacaklar. Genel olarak gözlemlerimizde çalışanlar uzaktan görevlerini sürdürürken en çok özlem duydukları şeyin molalarda çalışma arkadaşları ile sohbet etmek olduğu gözlemlendi. İlerleyen dönemde yaygın olarak kullanılacak çalışma modeli, hibrit çalışma modeli olacaktır.” açıklamasında bulundu.