Ana Sayfa Biyoteknoloji Pankreas kanseri mRNA bazlı Bireyselleştirilmiş Neoantijen Spesifik İmmünoterapiden Pozitif Faz 1...

Pankreas kanseri mRNA bazlı Bireyselleştirilmiş Neoantijen Spesifik İmmünoterapiden Pozitif Faz 1 Verileri

BionTech, pankreas kanseri üzerinde yapılan çalışmada, mRNA teknolojisine sahip kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi. On altı hasta üzerinde yapılan çalışmada, hastaların yarısı kanseri tamamen yenerken, dokuz doz aşıya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Positive Phase 1 Data from mRNA-based Individualized Neoantigen Specific Immunotherapy in Patients with Resected Pancreatic Cancer presented at ASCO

Tüm pankreas kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan pankreas duktal adenokarsinomlu (PDAC) yirmi hasta, deneme için kullanıldı.

Bu hastalar kanseri çıkarmak için ameliyat edildiler ve 72 saat sonra tümör örnekleri, damardan verilen kişiselleştirilmiş aşılarını formüle etmek için Almanya’daki BioNTech’e gönderildi. Hastalar ayrıca tepkilerini artırmaya yardımcı olmak için immünoterapi de aldı.

Aşılar, vücudun hücrelerine bir bağışıklık tepkisini tetikleyecek bir protein yapmayı öğretmek için tümörden alınan bir parça mRNA, yani genetik kodu kullanıyor.

  • BioNTech ve Genentech tarafından desteklenen ve Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen, araştırmacı tarafından başlatılan, tek merkezli Faz 1 çalışmasından elde edilen verilerin ön analizi
  • Tamamen kişiselleştirilmiş bir mRNA kanser immünoterapisi (iNeST) olan Autogene Cevumeran, aşı ile indüklenen bağışıklığın, rezeke edilmiş pankreas duktal adenokarsinomu olan hastalarda gecikmiş tümör nüksü ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir.
  • İlk sonuçlar, anti-PD-L1 kontrol noktası inhibitörü atezolizumabın bireyselleştirilmiş kanser tedavisi otojen cevumeran ile sıralı kombinasyonunu ve kemoterapinin olumlu bir güvenlik profili gösterdiğini ve ürün adayının klinik olarak ilgili bir zaman diliminde uygulanabilir bir şekilde üretildiğini göstermektedir.
  • BioNTech ve Genentech, adjuvan pankreas kanserinde otojen cevumeran ile ilgili randomize bir çalışmayı ortaklaşa başlatmayı planlıyor 

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde cerrah-bilim adamı ve çalışmanın Baş Araştırmacısı olan Dr. Vinod Balachandran, geleneksel düşünce, pankreas kanserleri az sayıda mutasyona sahip olduğu ve bağışıklık sisteminin mutasyondan türetilen neoantijenleri tanımasının olası olmadığı yönündeydi . “Çalışmamızın sonuçları, bağışıklık sisteminin pankreas kanserinde neoantijenleri tanıyabildiğini ve pankreas kanseri hastalarında neoantijenleri tanımak için T hücrelerini uyarmak için mRNA aşılarını kullanabileceğimizi gösteriyor. Şimdi daha büyük bir randomize çalışmada bu sonuçları daha fazla araştırmayı dört gözle bekliyoruz.” tamamı için kaynağa bknz