Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri – Sağlık Çalışanının El Kitabı”

“Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri – Sağlık Çalışanının El Kitabı”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu, tabip odaları ve sağlık emek-meslek örgütlerinin kurduğu deprem kriz masası, depremin ilk saatlerinden itibaren sahada çalışmalarını yürütmektedir.

TTB ODSH Kolu tarafından hazırlanan ve ODSH eğitimlerinde temel başvuru kaynakları olarak kullanılan “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri – Sağlık Çalışanının El Kitabı” ve “Olağandışı Durumlar İçin Hızlı Sağlık Değerlendirmesi Protokolleri” kitaplarını tekrar paylaşıyoruz.

Hiçbir karşılık beklemeden, büyük özveriyle oluşturulan kitaplara emek harcayanlara bir kez daha teşekkür ediyor, kitapların saha çalışmalarında yer alan tüm sağlık emekçilerine yararlı olmasını umuyoruz.

“Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri – Sağlık Çalışanının El Kitabı” için tıklayın.

“Olağandışı Durumlar İçin Hızlı Sağlık Değerlendirmesi Protokolleri” için tıklayın.