Ana Sayfa Eczacılık “Müphem İfadelere Dayanan Düzenlemelerin Uygulamada Keyfi Kararlar Alınmasına Sebebiyet Vermesi Kaçınılmazdır”

“Müphem İfadelere Dayanan Düzenlemelerin Uygulamada Keyfi Kararlar Alınmasına Sebebiyet Vermesi Kaçınılmazdır”

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

Konu : Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesi hk.

Kurumunuzca 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’te 18/08/2023 tarih ve 32283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişiklik yapılmış ve Ek Madde 1 eklenmiştir.

Buna göre; Kurumuzun “Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında eczacılık faaliyetlerine ilişkin geçici olarak istisnalar getirebileceği” düzenlenmiştir.

Pandemi, biyolojik tehdit ve doğal afet durumlarında Kurumunuzca çeşitli tedbirlerin alınması şüphesiz zorunludur. Ancak; bahse konu düzenleme muğlak ve müphemdir. Şöyle ki;

Geçici istisnalar hangi konularda olabilecektir, kapsamı kim tarafından belirlenecektir? Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunları ile kast edilen nedir, bu tespit kim tarafından yapılacaktır? Geçici olarak getirilen istisnaların süresi en fazla ne kadar olacaktır, bu tespit kim tarafından yapılacaktır? Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan pandemi, biyolojik tehdit gibi durumların veya doğal afet, ciddi halk sağlığı sorunlarının Bakanlıkça tanınmaması halinde geçici istisnalar getirilmesi, talep edilmesi mümkün olmayacak mıdır?

Bahse konu düzenlemenin mevcut haliyle hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, hem eczacıların hem de vatandaşların mağduriyetine neden olacağı açıktır. Kurumunuzun sınırları ve süresi muğlak bir alanda istisna getirebilmesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Müphem ifadelere dayanan düzenlemelerin uygulamada keyfi kararlar alınmasına sebebiyet vermesi kaçınılmazdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Kurumunuzun pandemi, biyolojik tehdit, doğal afet, ciddi halk sağlığı sorunlarında hangi konularda, en fazla hangi süre ile, ne gibi tedbirler alabileceğinin kesin ve net olarak belirtilmesi gerektiğinden, mezkur Yönetmelik maddesinde ivedilikle değişiklik yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim.

ECZ. NURTEN SAYDAN
TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI
GENEL BAŞKANI