Ana Sayfa Hukuk&Etik Muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlaması kalktı fakat eleştiriler devam etmekte

Muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlaması kalktı fakat eleştiriler devam etmekte

27 Aralık 2022’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:  “Muayenehane hekimlerinin taleplerini yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini belirterek, Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.” ifade etmişti.

İlgili düzenlemeler 07 Ocak 2023’de resmi gazetede yayımlandı:

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Sonucunda: Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili “özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği” yönündeki kota düzenlemesini kaldırdı. Yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek. Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.

Muayenehane Hekimleri Derneği ve İstanbul Tabip Odası, mesleki bağımsızlık ve serbest meslek hakkı için, İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda 08 Aralık 2023 tarihinde eylemde bulundu / Sözcü:
İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Güray Kılıç;  7 Ocak 2023 tarihinde yönetmeliklerin yeniden değiştirildiğini belirten Kılıç, “Buna göre; tüm hekimler için sadece bir hastane ile yıllık sözleşme yapılması koşulu aynen korunmuş olup sadece belli koşullarda il sağlık müdürlüklerinin izni ile ameliyatların sözleşme dışı hastanede yapılabilmesine izin verilmiştir” dedi.