Ana Sayfa Tıp&Sağlık Mide Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu: Tanı, Cerrahi Ve Onkolojik Tedavi

Mide Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu: Tanı, Cerrahi Ve Onkolojik Tedavi

Liv Hospital’da gerçekleştirilen “Mide Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu”da mide kanserindeki tanı, cerrahi, onkolojik tedavideki son gelişmeler masaya yatırıldı. Yurt içi ve yurt dışından uzman hekimlerin konuşmacı olduğu sempozyumda tanı, tedavi ve tedavi sonrası süreçlerle ilgili merak edilenler aktarıldı.

Açılış konuşmasını Liv Hospital Ulus Genel Müdürü Op. Dr. Özgün Güngör’ün yaptığı toplantı dört oturumda gerçekleşti. Birinci oturumunda “Mide Kanseri Tanısındaki Gelişmeler” konuşulurken ikinci oturumda “Endoskopik ve Cerrahi Tedavi” aktarıldı. Üçüncü oturumda “Onkolojik Tedavi”, dördüncü ve son oturumda ise “Palyatif Tedavi” anlatıldı.

Sempozyum Başkanı Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar: Mide kanseri tedavisinde erken dönemde ameliyatsız endoskopik yöntemlerle tedavi uygulanabilirken ileri evre tümörlerde günümüzde laparoskopik ve robotik cerrahi daha sık kullanım alanı buluyor. Metastatik hastalıkta sıcak kemoterapi (HİPEC) sağ kalım oranlarını artırarak uzun yaşam süresi avantajı sağlayabiliyor” dedi.

Sempozyumda oturum başkanı olan Liv Hospital Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Binnur Şimşek “Mide kanserinde erken tanı konulmazsa ölüm riski çok yüksek olan ancak erken tanı konulduğunda endoskopik tedavi yöntemleriyle bile organ kaybı olmadan tedavisi mümkün olabilen ciddi bir hastalıktır. Zamanında yapılacak kontrol endoskopileriyle erken evrede saptanan kanser öncüsü lezyonlar çıkartıldığında hayat kurtarıcı olacaktır” diye konuştu.

Sempozyumda konuşma yapan Liv Hospital Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Meltem Selam Topalgökçeli “Mide kanserinde tamamen kür sağlayabilmek için R0 rezeksiyon yapmak gerekiyor. Ama maalesef hastalar genelde ileri evrede geliyorlar. Artık neoadjuvan kemoterapi veya immunoterapi ile tümör boyutlarında küçülme uzak metastazlarda eliminasyon sağlanabiliyor. Bu da hastalara radikal cerrahi şansı veriyor ve sağ kalımları uzatıyor.