Ana Sayfa Hukuk&Etik “Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışına çalışma olasılıklarını değerlendirmekte”

“Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışına çalışma olasılıklarını değerlendirmekte”

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, birkaç yıl önce 50-60 olan yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısının 1800’lere ulaştığını söyledi.

Denizli Tabip Odası, Denizli Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Denizli Aile Hekimleri Derneği (DAHED) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ortak bir basın açıklaması yaparak sağlıkta dönüşüm programı ve aile hekimliği yönetmeliklerinin düzenlenerek sağlık çalışanlarına haklarının teslim edilmesini istedi.

Hekimler Talep Etti, Karşılanmazsa Eyleme Geçecekler/D20Haber

ERBAY: HEKİMLER FİZİKEN VE RUHEN TÜKENİYOR

Tabip Odası Genel Sekreteri Fercem Erbay sağlık sisteminin değişmesi ile birlikte hekimlerin iş yükünün arttığını belirterek, “Sağlıkta dönüşüm programı ile hekimlerin iş yükü arttı. Bunun bir sonucu olarak şiddetin yaşanmadığı gün olmuyor. Hekimler şiddetin yanı sıra, yetersiz istihdamın ve yoğun sağlık talebinin karşısında fiziken ve ruhen tükenmektedirler. Bir çok hekim, sağlık çalışanı bu süreçte emekliliğini istemekte, istifa etmektedir.

Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışına çalışma olasılıklarını değerlendirmekte, ülkelerini terk etmektedirler. Bu yoğun emeğin karşılığında hekimler, sağlık çalışanları insanca yaşanabilecek temel ücrete dahi erişememektedirler.

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunlarımızla, bizler, artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.tamamı için kaynağa bknz  / görsel