Ana Sayfa Vitrin Melanom Tedavisinde MRNA Aşısı İlk Etkinlik Sonuçları

Melanom Tedavisinde MRNA Aşısı İlk Etkinlik Sonuçları

Moderna CEO Stephane Bancel

MODERNA VE MERCK, ARAŞTIRMAYA YÖNELİK KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR MRNA KANSER AŞISI OLAN MRNA-4157/V940’I KEYTRUDA(R) (PEMBROLİZUMAB) İLE KOMBİNE OLARAK DUYURDU, FAZ 2B KEYNOTE-942 DENEMESİNDE PRİMER ETKİNLİK SON NOKTASINI KARŞILADI.

MODERNA AND MERCK ANNOUNCE MRNA-4157/V940

KEYTRUDA ile kombinasyon halinde mRNA-4157/V940, tam rezeksiyonun ardından nüks riski yüksek olan evre III/IV melanom hastalarında KEYTRUDA monoterapisine kıyasla hastalığın tekrarlaması veya ölüm riskinde istatistiksel olarak anlamlı ve klinik olarak anlamlı bir azalma göstermiştir.

Sonuçlar, randomize bir klinik deneyde araştırma amaçlı bir mRNA kanseri tedavisi için etkinliğin ilk gösterimidir.

Şirketler, sonuçları düzenleyici makamlarla tartışmayı ve 2023’te melanomda bir Faz 3 çalışması başlatmayı ve hızla ek tümör tiplerine doğru genişlemeyi planlıyor.

Kişiye özel olarak geliştirilebilecek aşı için hastadan tümör örneği ve sağlıklı doku örneği alıyor. Daha sonra uzmanlar gen dizilimini, mutasyona uğrayan proteinleri ve diğer verileri inceleyerek kişiye özel bir kanser aşısı geliştiriyor. Bu karışım hastaya enjekte edildiğinde hastanın hücreleri bir üretim merkezi gibi çalışarak bunun kopyalarını üretiyor ve bağışıklık sistemi tümörü fark edip yok edebiliyor.

Araştırmacılar, aşıyı ve Keytruda karışımını alan hasta grubunda ölüm veya kanserin geri dönme riskini yüzde 44 azaldığını tespit etti.

Şirketler üçüncü aşama klinik deneylerin ardından yaklaşımlarını diğer tümör tiplerine de uyarlamayı denemek istiyor.

Melanom 

Cilt kanserinin en ciddi formu olan melanom, pigment üreten hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile karakterizedir. Melanom oranları son birkaç on yılda artıyor ve 2020’de dünya çapında yaklaşık 325.000 yeni vaka teşhis edildi. ABD’de cilt kanseri teşhis edilen en yaygın kanser türlerinden biridir ve melanom cilt kanserinin büyük bir çoğunluğunu oluşturur. ölümler. 2022’de ABD’de yaklaşık 100.000 yeni melanom vakası teşhis edileceği ve hastalıktan kaynaklanan yaklaşık 8.000 ölüm olacağı tahmin edilmektedir. Beş yıllık sağkalım oranlarının evre III için %60,3 ve evre IV için %16,2 olduğu tahmin edilmektedir.

KEYTRUDA® (pembrolizumab) enjeksiyonu hakkında, 100 mg

KEYTRUDA, vücudun bağışıklık sisteminin tümör hücrelerini saptama ve bunlarla savaşmaya yardımcı olma yeteneğini artırarak çalışan, anti-programlanmış bir ölüm reseptörü-1 (PD-1) tedavisidir. KEYTRUDA, PD-1 ve ligandları PD-L1 ve PD-L2 arasındaki etkileşimi bloke eden ve böylece hem tümör hücrelerini hem de sağlıklı hücreleri etkileyebilen T lenfositlerini aktive eden hümanize bir monoklonal antikordur.