Ana Sayfa Manşet Kanser hastalarına dijital destek “Onkolay”

Kanser hastalarına dijital destek “Onkolay”

onkolay
Roche’un sponsorluğunda, Türk Kanser Derneği ve Albert Health iş birliği ile kanser hastalarına dijital destek

Uçtan uca dijital hastalık yönetimi ve tele sağlık uygulaması olan Onkolay, Albert Health ve Türk Kanser Derneği iş birliğinde, Roche sponsorluğunda geliştirildi. Alanında öncü ve yenilikçi bu uygulama ile kanser hastalarının tedavi takibinin kolaylaştırılması amaçlanırken, verilerin hasta onayı ile hekimlerle paylaşılarak hastalığın daha iyi yönetilmesi de hedefleniyor.

Sağlık hizmetleri ekosisteminin geleceğine yön vermek üzere 125 yıldır hasta odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Roche, kanser hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik güçlü iş birliklerine imza atıyor. Roche Türkiye, Türk Kanser Derneği ve dijital sağlık girişimi Albert Health işbirliği ile geliştirilen Onkolay uygulamasıyla kanser hastalarının kanser ile mücadelede yaşamlarını kolaylaştırmak hedefleniyor. Onkolay dijital sağlık uygulaması ile hastaların yan etki takiplerinin yapılması, hasta günlüğünün tutulması ve bu verilerin hekimlere doğru ve düzenli bir şekilde raporlanması sağlanacak. Onkoloji odaklı bir tele sağlık uygulaması olan Onkolay ile hastalar kanser türleri, onkolojik terimlerin anlamı ve sosyal yaşam hakkında bilgilere ulaşabiliyor. Ayrıca uygulamayla hastaların fiziksel egzersiz, psikoloji ve beslenme konularındaki güncel bilgilerden faydalanması, ilaç hatırlatıcılarını kurması, günlük su tüketimi, tansiyon, nabız ve vücut kitle indeksi gibi bilgilerini takip etmesi, ihtiyaç duyduklarında da belirlenen kontenjanlar kapsamında psikolog ve beslenme uzmanları ile uzaktan ücretsiz görüşme yapabilmesi amaçlanıyor.

Kanserle ilgili araştırmalardan elde edilen veriler 2000 yılında 10 milyon olan kanser vakasının 2020 yılında 19,3 milyona ulaştığını gösterirken, Türkiye’de 2020 yılında 233,834 yeni kanser vakasının olduğu ifade ediliyor. Vaka yoğunluğuna dair veriler ise Türkiye’de en sık görülen 5 kanser türünün akciğer kanseri, meme kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri ve tiroid kanseri olduğunu gösteriyor. Ayrıca, veriler belirtilen 5 kanser türünün tüm kanserlerin yüzde 50’den fazlasını oluşturduğuna işaret ediyor.[1]

Kanser hastalarının tedavi süreçlerine dair yapılan araştırmalar tedavi ve hastalık ile ilişkili semptomların yönetimi ve düzenli olarak semptom takibi konusunda eksikleri olduğunu gösteriyor.[2] Hastaların bu eksikliklerine yönelik olarak ise dünyada dijital hasta takibine ve görüntülemesine olanak tanıyan bazı uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştiriliyor.[3] Yapılan bu çalışmalarda dijital hasta takibinin, genel sağkalıma katkısı olduğu saptanırken [4][5] ayrıca dijital hasta takibi ile yüzde 45 oranında hekim klinik vizit sürelerinin de kısaldığı görülüyor.[6] Tüm bu bilgiler ışığında dijital hasta takibinin önemi her geçen gün daha da artıyor.

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko, “Roche’un 125 yıldır hastalıklarla mücadelede sunduğu yenilikçi tanı ve tedavi çözümleri yaşamları iyileştirirken, kurduğu güçlü iş birlikleri ise bu etkinin daha geniş bir alana yayılmasına olanak tanıyor. Bu kapsamda Albert Health ve Türk Kanser Derneği ile güçlerimizi birleştirerek hayata geçirdiğimiz tele sağlık uygulaması Onkolay’ın, kanser hastalarının yolculuklarına değerli katkılar sunacağına inanıyoruz. Dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği birçok yenilik ile beraber sağlık hizmetleri ekosisteminde de geleceği yeniden tanımlamamıza yardımcı olacak yeteneklere sahip olduk. Bunlardan biri de hastaların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen tele sağlık teknolojileri. Her hastanın kendine özgü yolculuğuna, semptom takibinden hekim iletişimine, kanserle ilgili kapsamlı bilgilerden ilaç hatırlatıcısına kadar birçok fonksiyonla katkı sağlayan Onkolay’ın, kanserle mücadelede önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Yakın zamanda MS (multiple skleroz) hastalarının yaşamlarını iyileştirmek hedefiyle yine Albert Health iş birliğiyle hayata geçirmiş olduğumuz MS+ dijital sağlık uygulamasının ardından Onkolay ile kanserle mücadele eden hastalara fayda sağlayabilecek olmak bizim için büyük bir gurur. Önümüzdeki süreçte daha fazla hasta için daha fazla fayda yaratmak üzere Roche olarak tele sağlık odağında yeniliklere kapı aralamaya, hasta yolculuğuna odaklanarak daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Kanser hastalığı multidisipliner yaklaşım gerektiren, hekim ile yakın temasta olunması ve tedavi süreci/sonrasındaki etkilerin yakından takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Hastalarımızın en büyük sorunlarından biri komplikasyonları yönetememektir. Komplikasyonları yönetebilmek için kişiye özel olan yol gösterici bilgilere kolay ulaşmak, tedavi süresince takip edilmesi gereken verileri etkili ve kolay ulaşılabilir şekilde kayıt altında tutmak hastalık sürecini olumlu etkilemektedir. Teknolojinin ve dijitalleşmenin gün geçtikçe daha çok önem kazandığı dünyaya uyum sağlamak, dijital sağlık yönetim uygulamasının kanser hastalarına fayda sağlayacak bir proje haline getirilmesine katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Bu projenin yalnızca hastalara değil hekimlere de hasta takip süreci açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle hem kıymetli hastalarımıza hem değerli hekimlerimize Onkolay’ın bu süreçte kolaylık sağlamasını diliyoruz.”

Albert Health Genel Müdürü Recai Serdar Gemici ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Roche Türkiye ile MS alanında başlayan iş birliğimizin hem coğrafi hem de tedavi alanı ekseninde ölçeklenmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Albert Health uluslararası ilaç şirketleri için bir tedarikçiden daha öte, dijital terapötikler (Digital Therapeutics) alanında uzun dönemli bir partner olma gayesindedir. Türk Kanser Derneği ve Roche Türkiye ile hayata geçirdiğimiz Onkolay ile kanser hastaları için klinik fayda, sağlık ekonomisi açısından ise katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. 150 binden fazla hastaya hizmet vererek elde ettiğimiz tecrübe ile geliştirdiğimiz Onkolay, yapay zeka tabanlı sesli sağlık asistanı Albert ve gelişmiş dijital hastalık yönetimi özellikleri sayesinde onkoloji hastalarının hekimlerle bağını güçlendiriyor, daha uzun ve kaliteli bir hayat sürmesine yardımcı oluyor.”

Onkolay uygulamasına nasıl ulaşılabilir?
Pilot merkezlerle kullanıma sunulan uygulama, aşama aşama daha fazla sayıda onkoloji hastasının, hasta yakınlarının ve hekimlerinin kullanımına sunulacaktır.

 


[1] World Health Organization: GLOBOCAN 2020 – Lung Cancer: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide.
[2] Basch E et al. Recommendations for incorporating patient-reported outcomes into clinical comparative effectiveness research in adult oncology. J Clin Oncol 2012;30:4249–55
[3] Denis F et al. Randomized Trial Comparing a Web-Mediated Follow-up With Routine Surveillance in Lung Cancer Patients. J Natl Cancer Inst 2017;109
[4] Denis F et al. Two-Year Survival Comparing Web-Based Symptom Monitoring vs Routine Surveillance Following Treatment for Lung Cancer. JAMA 2019;321:306–7
[5] Basch E et al. Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-Reported Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment. JAMA 2017;318:197‒8
[6] Schmalz O et al. Poster presented at the European Society of Medical Oncology Immuno-Oncology Annual Conference. Geneva, Switzerland, 11–14 December 2019