Ana Sayfa Tıp&Sağlık Kan Kanserlerinde Kök Hücre Nakli Başarısının Artırılması

Kan Kanserlerinde Kök Hücre Nakli Başarısının Artırılması

Araştırma, yeni ilacın çok çeşitli ırksal/etnik gruplardan insanların yüzde 99’undan fazlasının donör bulmasına olanak sağlamasının beklendiğini söylüyor.

Faz II deki çalışma siklofosfamid ve periferik kan kök hücre (PBSC) nakli ile tedavi edilen hastaları değerlendiriyor.

Araştırmacılar, kemik iliği veya kan kök hücre nakli gerektiren kan kanseri hastaları için uygun bir donör bulmanın büyük bir engel olduğunu belirtti.

Siklofosfamidin , transplantasyonun ciddi bir yan etkisi olan graft vs. host hastalığına (GVHD) karşı etkili olduğunu açıkladılar .

Klinik deney, siklofosfamidin nakilden birkaç gün sonra uygulanmasının “ilgisiz, kısmen uyumlu donörlerden kan kök hücresi alan hastalarda yüksek başarı oranlarına” yol açtığını buldu.

Tedaviden bir yıl sonra genel olarak yüzde 79’luk yüksek bir hayatta kalma oranı gözlemlendi. Çalışmaların baş araştırmacısı Dr. Antonio Jimenez Jimenez , “Sonuçlar tam uyumlu bir donörün sonuçlarıyla oldukça benzer görünüyor” dedi .

Jimenez Jimenez, şu anda hastaların yüzde 51’inin GVHD’den arınmış olduğunu ve hastalığın tekrarlamadığını ekledi.

Verilerin “etkileyici” olduğunu belirtti, “özellikle çalışmaya yüksek riskli hastaların dahil edilmesi ve katılımcıların ortalama yaşının 65 olması nedeniyle”

ileri okuma:

Advancing targeted treatments for multiple myeloma