Ana Sayfa Eczacılık Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Toplantısı

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Toplantısı

Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu, Komisyon Başkan Vekili Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu’nun başkanlığında, 01.06.2023 tarihinde Ankara’da toplandı.

Komisyon toplantısında üyelerin hazırlamış olduğu çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Komisyonu Başkan Vekili Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu ve komisyon üyeleri,  T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca’yı, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Zülfikar Akelma’yı ve T.C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Hastaneler Dairesi Başkanı Ecz. Ahmet Aydınlı’yı ziyaret ettiler.

Görüşmelerde;

• Mezkur mevzuatlarda yer alan eczacı ve uzman eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının güncellenerek günümüzde sunulan eczacılık hizmetlerine uygun hale getirilmesi,
• Klinik Eczacılık birimlerinin hastanelerde kurulması,
• Hastane eczanelerinin ruhsatlandırılması,
• “Başeczacı” kadrosunun tekrar getirilmesi. (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde görev tanımı yapılmış olan, ancak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelikten çıkarılan Başeczacı kadrolarının verilmesi ve atamalarının yapılması,
• 209 sayılı Kanunda Ek belgede belirtilen değişikliklerin yapılması,
• Ek Ödeme Yönetmeliklerinde eczacı ve uzman eczacı kat sayılarının güncellenmesi,
• Kanun No. 7447’nin 17. Maddesinde yer alan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39. maddesine eczacı ve uzman eczacıların da dahil edilmesi,
• 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 84 maddesine eczacıların dahil edilmesi,
• Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4’üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 5324 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ne verilen yetki kapsamında belirlenen sorumlu müdür maaşının, özel hastanelerde çalışmakta olan meslektaşlarımıza uygulanması

Konularındaki taleplerimiz iletildi.