Ana Sayfa Görüşler Kamu, ilaç fiyatlandırmasında iyileştirmeye gidecek mi?

Kamu, ilaç fiyatlandırmasında iyileştirmeye gidecek mi?

Dr. Ahmet Kemal Kardan

Son günlerde basında sıkça yer aldığı üzere ülkemizde bir çok ilacın bulunabilirliğinde problem yaşanmaktadır. İlaç bulunabilirliği halk sağlığı için önemli bir konudur çünkü insanların sağlık sorunlarını tedavi etmeleri ve iyileşmeleri için gerekli olan ilaçların erişilebilir olması gerekir. Bu konuda yaşanan sorunların kökeninde ilaçta fiyatlandırma rol oynamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ve bir önceki yılın Avro/TL ortalamasının % 60 ının  alınması  uygulaması sektörü maliyet baskısıyla  zor durumda bırakmaktadır.

Fiyatlandırmada kullanılan sabit  TL kuru   bir önceki yılın Avro/TL kurunun ortalamasının % 60’ı alınmakta  ve yenisi açıklanıncaya kadar uygulanmaktadır. Güncel sabit kur 10.76 TL  olarak ilaç fiyatlarını belirlerken güncel Avro kuru 20.41 TL dir. Neredeyse % 50 lik bir kayıp  fiyatın başında oluşurken buna ilave olarak Sosyal Güvenlik kurumunda düşük fiyatları olanlara ıskonto uygulanmazken fiyat baremiyle  bağlantılı  olarak  diğer tüm ilaçlara  % 10-41 arasında  zorunlu ıskontolar uygulanmaktadır. Avro  kurundan % 50  kayıp üstüne oluşan bu ıskontolar bir  ilacın temininde güçlükler yaratmaktadır.

  • Avro kurunda bir önceki yıl ortalamasının % 60 olarak alınması  uygulaması  % 70 olarak  önceki düzeye  çekilmelidir.
  • Düşük fiyatları nedeniyle geri ödeme ıskontosu sıfır olanların fiyatına  % 18 artış verilmelidir.
  • Kamu ıskontosu %10-18 olanlarda ıskontolar sıfırlanmalıdır.
  • 28 ve 41  olarak  uygulanan  ıskontolarda  % 10 ve 23 ‘e  çekilerek  iyileştirme yapılmalıdır.

İlaçların bulunabilirliği, sektörünün sürdürülebilirliği hepimizce  istenen  durumdur.

Kamunun  bu iyileştirmeleri  yapacağı son günlerde sıkça dile getirilmektedir.

Problemin çözümü için gerekli düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

Dr.Ahmet Kemal Kardan