Ana Sayfa Ekonomi Kamu İhale Eğitimi

Kamu İhale Eğitimi

Mehmet Atasever

SİMDATA AKADEMİDEN KAMU İHALE EĞİTİMİ

 • 23-25 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara The Ankara Otelde 3 günlük Kamu İhale Eğitim programı düzenlenecektir.
 • Eğitim programı, Simdata Akademi ve Gedik Üniversitesi işbirliği ile E-DEVLET onaylı Kamu İhale sertifikasyon programlı olarak sunulacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara E-DEVLET üzerinden Kamu İhale Mevzuatı eğitim sertifikası tanımlanacaktır.
 • Bu eğitimde Kamu İhale Mevzuatı işleyiş süreçleri tüm detaylarıyla örnek olaylar üzerinden anlatılacaktır.
 • Eğitim programı Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi Mehmet ATASEVER moderatörlüğünde olacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ;

 • Kamu İhale Mevzuatı Ortak Hükümler
 • Mal Hizmet Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri
 • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
 • Sözleşme İşlemleri, Alt Yükleniciler ve Mücbir Sebepler
 • Fiyat Farkı İşlemleri
 • Doğrudan Temin
 • Aşırı Düşük kavramı, tespiti ve teklif açıklama
 • Muayene Kabul ve Hakediş İşlemleri
 • Şikâyet Mekanizması ve Emsal Kik Kararları