Ana Sayfa Manşet “İlaçta İthalata Bağımlılığı Kaldıracağız”

“İlaçta İthalata Bağımlılığı Kaldıracağız”

W- Koçak Farma CEO’su Sn.Dr.Hakan Koçak ile Koçak Farma’nın son başarıları ve biyoteknoloji hakkında yapacağımız kısa söyleşimize *TÜRKONFED ve *Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’nin en parlak 100 şirketini kapsayan listede yer alan tek ilaç firması Koçak Farma olması ile başlamak istiyoruz, geleceğe dair bir tablo çizen bu çalışmadan çıkan sonucun anlamı nedir?

H.K.- Koçak Farma’nın kuruluş amaçlarından biri de Türkiye’de ilaçta ithalata bağımlığı ortadan kaldırmaktır. Halk sağlığı ile doğrudan ilgili olan ilacın kolaylıkla erişilebilir olması yerli üretim ile mümkündür. Başka bir anlatımla ilaçta ithalata bağımlı tedarik modeli ekonomik ve stratejik bakımdan sürdürülebilir değildir. İçinde bulunduğumuz şirketimizin 47’inci kuruluş yılında bu amacımızı tam olarak gerçekleştirdiğimizi söyleyemesek de yerli ve milli ilaç üretiminde önemli mesafeler kat ettik.

Sorunuzun cevabını da açık ifade etmek gerekirse, Koçak Farma olarak ilaç üretimini bu topraklara ve halkımıza vefa borcumuzu ödemek bağlamında misyonumuz olarak görüyoruz. Türkiye’nin en parlak 100 şirketini kapsayan listede yer alan tek ilaç fabrikası olmamız bizi mutlu ediyor. Bu tablodan çıkan sonucu Türkiye’nin başarısı olarak değerlendiriyoruz.

W- Bu *öngörüyü oluşturdunuz, Koçak Farma olarak bu başarılı noktaya gelirken yolculuğunuzda yaşadığınız zorlukları ve sizi güçlendiren kolaylıkları aktarır mısınız?

H.K.- İlaç sanayinin en büyük zorluğu kalifiye eleman temini ve ilaç üretiminde kullanılan etken madde, makine ve cihazların ithalatla temininde karşılaşılan güçlüklerdir. Bizi güçlendiren en büyük kolaylık yerli üretimin öneminin anlaşılması ve yasal zemine kavuşturulması ve teşviklerle desteklenmesidir. 

W-  Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı %20’lere ulaşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Biyoteknoloji yatırımı yapmayan firmanın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

H.K.- Biyoteknolojik ilaçların sundukları yeni tedavi olanakları nedeniyle dünyada ve Türkiye’de kullanımı artmakta ve konvansiyonel ilaçların yerini almaktadır. Buradan hareketle biyoteknolojik ilaçlar ilaç sanayinin geleceği olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ilaç firmalarının geleceği açısından biyoteknolojik yatırım olanaklarını değerlendirmesi gerekir.

W- “Koçak Farma 85 çeşit kanser ilacını aynı çatı altında üretmeyi başaran dünyada ilk ve tek kuruluş” olduğunuzu belirtmiştiniz bu alanda yeni yatırım planlarınız var mı?

H.K.- Kanser ilaçları üretimi güçlü bir Ar-Ge ve yüksek teknolojili yatırım gerektirir. Koçak Farma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezidir. Çerkezköy OSB’deki kanser ilaçları tesisleri bağımsız altyapılı ve ileri teknoloji donanımlıdır. Bu nedenle Koçak Farma 85 çeşitten fazla kanser ilacını dünyada ilk kez aynı çatı altında üretmeyi başarmıştır.

Halen Türkiye’de kullanılan her iki kutu kanser ilacından bir kutusu Koçak Farma ruhsatıyla Çerkezköy tesislerimizde yerli üretilmektedir.

W– Türkiye’nin ilk yerli biyoteknolojik ilacı “Enoksaparin Sodyum” ve ilk yerli rekombinat insülini  “İnsülin Glarjin”  ürettiniz ve pazara sundunuz, yakın gelecekte başka “ilkler” yaşatacak mısınız?

H.K.- Koçak Farma Çerkezköy tesislerinde Rekombinant İnsülinler, Monoklonal Antikorlar (mAb) ve Viral ve Bakteriyal aşıların Ar-Ge çalışmaları başarı ile sürdürülmektedir. Çalışmalar sona erdiğinde bitmiş ürünler tıbbın hizmetine sunulacaktır.

W- Biyobenzer üretimi hem mali hem de teknik olarak yüksek bir saha ve farklı bir marka değeri katmakta. Koçak Farma için hem yurt içi hem de yurt dışı marka değeri algısının çok olumlu yönde değiştiğini söyleyebilir miyiz?

H.K.- Bir markanın ulusal ve uluslararası yüksek marka değerine sahip olması başka bir ifadeyle tanınmış marka haline gelmesi uzun süreli ve çok yönlü bir çalışma ile mümkündür. Şirketimizin ve ürünlerimizin marka değerinin giderek arttığı yıllık mali bilançolardaki yükseliş ile de bellidir.

W- Bu dikkati çeken gelişmeleriniz sonrasın da stratejik ortaklık vb teklifler aldığınızı düşünüyorum, bu konuda açıklama yapar mısınız?

H.K.- Türkiye ilaç sanayi global pazarlarda olumlu değerlendirilmektedir. Bu nedenle yerli ilaç şirketlerinin bazı tekliflere muhatap olması doğaldır.

W- 2021 yılında Koçak Farma olarak 50. kuruluş yılınızı kutlayacaksınız ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu özel tarihlere ait hazırlıklarınızı ve ülkemize yapacağınız katma değerleri paylaşır mısınız?

H.K.- Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacağımız 2023 yılında Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması öngörülmektedir. İlaç sanayi 2023 stratejik planında da sektörde önemli hedeflerin realizasyonu öngörülmüştür. Ayrıca 2021 yılında Koçak Farma olarak 50.kuruluş yılımızı kutlayacağız. Kurumsal bir yapılanma çerçevesinde özel günlerin kutlanması toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği gibi, ülkenin ya da şirketin tanıtımına katkı sağlar, kronolojik bir seyir içinde durum değerlendirilmesine vesile olur. Koçak Farma 2021 yılında kuruluşunun 50.yılı hedeflerini değerlendirecek, gerekli iyileştirmeleri yapacaktır. Cumhuriyetin 100.yılını kutlayacağımız 2023 yılında da ulusal ve uluslararası ilaç sektörünün günü ve geleceği bağlamında etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.

W- Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.