Ana Sayfa Manşet İlaç fiyatlandırmasında beklenen kur?

İlaç fiyatlandırmasında beklenen kur?

Sağlık Bakanlığı , yılın başında belirlenen  ve “ Dönemsel Avro Kuru” olarak  isimlendirilen  Avro , TL  dönüşüm kuru ile  ilaç fiyatlarını o yılın sonuna  kadar  belirlemektedir. ( Fiyatları  her 2 haftada bir  güncel Avroyla belirlenen  bazı ürünler  hariç.)

İlaç fiyatlandırması   kararname  ve  yayınlanmış tebliğler ile belirlenmektedir.

Buna göre  bir  önceki yılın Avro  döviz satış kuru ortalamasının % 60 ‘ı  ilaç fiyatlandırılması için Dönemsel Avro kuru olarak değerlendirilmektedir.

15 Aralık 2021 tarihinde 16,50 TL civarında olan güncel  Avro kuruna  karşın 2021 yılı  ilaç fiyatlandırması  için  yılın başında açıklanmış olan 4,57 TL  halen uygulanmaktadır. Yeni Dönemsel Avro kuru açıklanıncaya kadar geçerlidir.

2021 yılı için uygulanan Dönemsel Avro kuru güncel kurun  – 72 % altındadır.

2022  yılı  başında ( ilk  40 gün içinde ) yeni Dönemsel Avro kuru açıklanacak  ve  yılın sonuna kadar geçerli olacaktır.

2021 yılı  Avro döviz satış kuru ortalamasının % 60 ‘ı  6,15 TL  civarında bir yeni  rakam açıklanmasını  gerektirmektedir. Bu durumda ilaç fiyatlarında artış  yaklaşık + 35 % olacaktır.

Bir diğer deyişle  sektörün hak edişi budur.

Geçen iki yılda  daha yüksek bir hak ediş olmasına karşın  açıklanan  artış oranları + 20 % de kesilmiştir.

Önümüzdeki  sorular

  • İlaç fiyatlarında bir artışın olması  neredeyse kesindir.
  • Sektörün hak edişi yaklaşık + 35 %  civarında olacaktır. ( 15 Aralık 2021 itibariyle + 34,3 %)
  • Kamu tarafından  hak ediş  aynı oranda verilecekmidir ? ( geçen 2 yılda verilmedi)
  • Yılın başında 6,15 TL civarında açıklanması gereken dönemsel Avro kuru yılın sonuna kadar  taşınmak  durumunda olunacaktır.
  • Muhtemelen daha da yükselecek Avro güncel kuru ile ilaç fiyat kuru makası açılacaktır.
  • Bu durum firmalar açısından sürdürülebilir mi ?

Önerilerimiz

  • ilacın bulunabilirliği için hak edilen oran verilmelidir.
  • Dönemsel Avro kuru yılda bir kez değil 6 ayda bir  olmak üzere yılda 2 kez belirlenmelidir.
Dr. Ahmet Kemal Kardan

 

 

 

 

 

 

DigiPharma iletişim