Ana Sayfa Tıp&Sağlık “Hepatit B’nin kontrolünde yeni bir dönemin yakın

“Hepatit B’nin kontrolünde yeni bir dönemin yakın

NEJM dergisinde Kasım 2022’de yayımlanan bir çalışmaya göre, antisens ajan bepirovirsen, kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda aylarca süren remisyon sağlayabilir.

Looking Toward a Cure for Hepatitis B

Hepatit B virusu (HBV)’na bağlı infeksiyon, oral nükleosid veya nükleotit analoğu (NA) ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bununla birlikte, ilacın ömür boyu günlük kullanımı gerekmektedir ve ilacın kesilmesinden kaynaklanan reaktivasyon klinik olarak şiddetli olabilir. Diğer kronik viral infeksiyonlarda olduğu gibi nihai amaç, sınırlandırılmış tedavi süreci ile kalıcı remisyon sağlayacak bir moleküldür. Çalışmada önerilen bileşik, HBV RNA’yı birçok kapasitede etkisiz hale getiren ve viral protein sentezini sınırlayan antisens nükleotit ‘bepirovirsen’dir.

Dünya çapında, çok merkezli, üretici destekli yürütülen faz 2B çalışmasında araştırmacılar, kronik HBV infeksiyonu olan 457 yetişkini, deri altından uygulanan haftalık ‘bepirovirsen’in dört dozlama programından birine randomize etmişlerdir. Katılımcılar çoğunlukla beyaz veya Asyalı erkeklermiş ve yarısı ayrıca NA tedavisi almaktaymış. 12 veya 24 haftalık bepirovirsen tedavisi ve 24 haftalık tedavisiz izlemden sonra, 26 katılımcıda (%6) ısrarla saptanamayan HB yüzey antijeni (HBsAg) ve HBV DNA’sı saptanmış. Viral ‘blip’ler göz ardı edildiğinde, sürekli yanıt verenlerin sayısı 31’e yükselmiş. Çalışmanın başında saptanan düşük HBsAg seviyesi, en yüksek doz ve en uzun süreli bepirovirsen tedavisine randomizasyon sürekli yanıtla ilişkili faktörler olarak bulunmuş. Olumsuz etkiler arasında injeksiyon bölgesinde reaksiyonlar, ateş ve iki hastada hastaneye yatmayı gerektiren ciddi hepatit yer almış.

Çalışmayla ilgili yorumda, bu sonuçların arzu edildiği kadar çarpıcı olmadığıyla birlikte, doz veya süredeki ayarlamalarla bepirovirsen (veya başka bir antisens ajan) kürünün, devamlı tedaviye ihtiyaç duymadan HBV’yi etkisiz hale getirebileceğini düşündürdüğü ifade ediliyor. Kıdemli bir hepatolog olan bir dergi editörünün sonuçları iyimser karşıladığı ve bu ajanlarla “hepatit B’nin kontrolünde yeni bir dönemin yakın olabileceği” sonucuna vardığı belirtiliyor.