Ana Sayfa Manşet Hekimlerin ek ödeme katsayıları-HAKUK’ları

Hekimlerin ek ödeme katsayıları-HAKUK’ları

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelik çerçevesinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü hekimlerinin ek ödeme kat sayıları yeniden belirlendi:

Personelin HAKUK’larının Yeniden Belirlenmesi

Güncellenme Tarihi 17 Ekim 2022

12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin “Bakanlığın düzenleme yetkisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 01/09/2022 tarihli ve E-49022165-045.03-908 sayılı Makam Onayına istinaden 01/09/2022 tarihinden itibaren Ek- 2 sayılı tablodaki Hizmet Alanı- Kadro Unvan Katsayıları düzenlenerek ekte yer alan haliyle yürürlüğe girmiştir.

 

Personelin HAKUK’larının Yeniden Belirlenmesi.pdf