Ana Sayfa Tıp&Sağlık Gıda kaynaklı enfeksiyonların arkasında genellikle Samonella varken ölümlerde ise Listreia!

Gıda kaynaklı enfeksiyonların arkasında genellikle Samonella varken ölümlerde ise Listreia!

Yeni bir rapora göre, 2021 yılında Avrupa’da gıda kaynaklı salgınlara ve salgınlarla ilişkili hastalıklara en çok Salmonella neden oldu, ancak ölümlerin arkasında en çok Listeria vardı.

Salmonella, tüm salgınların neredeyse %20’sinin nedeniydi. Salmonelloz salgınlarının en önemli kaynakları yumurtalar, yumurta ürünleri ve farklı malzemelerden oluşan karışık yiyeceklerdi.

Salmonella is often behind EU outbreaks, but most deaths are caused by Listeria

Listeria monocytogenes’in neden olduğu salgınlar şimdiye kadarki en yüksek seviyedeydi ancak hasta ve ölüm sayısı artmadı. Raporda bu durumun, bilim adamlarının salgınları daha iyi tespit etmesini sağlayan tüm genom dizilemenin kullanımının artmasına bağlı olabileceği belirtildi.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 2021’deki salgınların 2020’ye kıyasla arttığını ancak COVID-19 pandemisi öncesi yılların altında olduğunu söyledi.

2021’de 4000’den fazla gıda kaynaklı salgın, 32 543 hastalık, 2495 hastaneye yatış ve 31 ölüm kaydedildi. En büyük salgın Finlandiya’da görülürken, ölümlerin çoğu Fransa’da gerçekleşti. Belçika, Fransa, Hollanda ve Polonya tüm salgınların neredeyse %75’inden sorumluydu.

Finlandiya, hazır doğranmış sebzelerdeki Salmonella Typhimurium’un neden olduğu ve 728 kişinin hastalandığı bir salgın bildirdi. Bu salgın, 2021’deki en büyük salgındı ve verilerin toplanmaya başladığı 2004’ten beri bu patojenin neden olduğu en büyük salgındı.

Fransa’daki ölümler, 17 kişiyle AB’deki tüm ölümlerin yarısından fazlasını oluşturdu. Bu, 2012’den beri tek bir ülkeden bildirilen en yüksek rakamdı.

10 100’den fazla hasta ve üç ölümle sonuçlanan 1831 salgına neden olan ajan saptanamadı. Salgınların, vakaların ve hastaneye yatışların çoğundan Salmonella sorumluydu. 484 salgının arkasında belirlenemeyen bakteriyel toksinler vardı; norovirus 251 salgına neden oldu. Listeria monocytogenes 12 ölümle en çok ölümle ilişkilendirilen ajan oldu.