Ana Sayfa Tıp&Sağlık Et Ve Süt Ürünlerinde Bulunan Bir Yağ Asidinin Kansere Karşı Koruyucu Olduğu...

Et Ve Süt Ürünlerinde Bulunan Bir Yağ Asidinin Kansere Karşı Koruyucu Olduğu Bulundu

Yeni bir çalışma, süt ürünlerinde ve otlayan hayvanların etinde bulunan bir yağ asidi olan trans-vaccenic asidin, bağışıklık sistemindeki T hücrelerinin kanseri öldürme yeteneklerini artırabildiği bulundu. İmmünoterapinin etkinliğini arttırdığı da tespit edilen besin, kanser tedavilerini tamamlayıcı bir besin takviyesi olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğu da tespit edildi.

Chicago Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bir kan besin bileşiği kütüphanesi oluşturarak, kanserin gelişimini ve tedavilere tepkisini etkileyen besinleri belirlemek için içeriğini tarayarak bu ikilemi ele aldılar.

Araştırmacıların kütüphanesi, bağışıklık sisteminin efektör CD8+ T hücrelerini aktive ederek anti-tümör aktivitesini etkileme yetenekleri açısından taranan 255 biyoaktif besin kaynaklı molekül içeriyordu. Saf bir T hücresi bir antijenle karşılaştığında efektör T hücresine farklılaşır. Kanser hücrelerini veya patojenler tarafından enfekte olmuş hücreleri öldürmekten sorumlu olan sitotoksik CD8+ T hücreleri, bir tür efektör T hücresidir. ‘İlk altı’ arasında trans-aşı asidini (TVA) en iyi performansı sergileyen ürün olarak belirlediler.

TVA, esas olarak geviş getiren hayvanların et yağından, inek ve koyun gibi otlayan hayvanlardan ve süt ve tereyağı gibi süt ürünlerinden elde edilen doğal bir trans yağ asididir; vücut kendi kendini üretemez. TVA’nın yalnızca yüzde 20’si diğer yan ürünlere parçalanır ve geri kalan yüzde 80’i kanda dolaşımda kalır.

Çeşitli tümör tiplerindeki hücreler ve fare modelleri üzerinde deneyler yapan araştırmacılar, farelere TVA ile zenginleştirilmiş bir diyetle beslenmenin, kontrol diyetiyle beslenen farelere kıyasla melanom ve kolon kanseri hücrelerinin tümör büyüme potansiyelini önemli ölçüde azalttığını buldu.

TVA diyeti, ancak kontrol diyeti değil, kanser hücrelerini anormal olarak tanıyan ve onları öldürmek için tümörün mikro ortamına nüfuz eden tümör infiltre eden lenfositlerde (TIL’ler) CD8+ T hücresi popülasyonunun artmasına neden oldu.

Diyet TVA, tümörlerde CD8+ T hücresi tükenmesini azalttı ve hayatta kalma dahil hücre fonksiyonunu destekledi. TVA diyeti, tümörsüz farelerde CD8+ T hücre popülasyonunu ve fonksiyonunu etkilemedi; bu, diyet TVA’nın T hücreleri üzerindeki etkilerinin muhtemelen bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya bağlı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, TVA’nın T hücreleri üzerindeki etkisini tanımlamak için moleküler ve genetik analizler gerçekleştirdi; bunlar arasında, tek sarmallı DNA’nın (ssDNA) transkripsiyonunu izlemeye yönelik, ketoksal destekli tek sarmallı DNA dizilimi veya KAS-seq adı verilen yeni bir teknik de yer alıyor.

Analiz, TVA’nın, genellikle bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen kısa zincirli yağ asitleri tarafından aktive edilen, bağışıklık hücreleri üzerindeki yüzey reseptörü GPR43’ü etkisiz hale getirdiğini gösterdi. Kısa zincirli yağ asitlerini güçlendiren TVA, hücresel büyüme, hayatta kalma ve farklılaşma dahil olmak üzere çeşitli işlevlerde yer alan bir hücresel sinyal yolu olan CREB yolunu aktive eder. Araştırmacılar ayrıca CD8+ T hücrelerinden çıkarılmış GPR43 reseptörüne sahip fare modellerinin gelişmiş tümörle mücadele yeteneklerinden yoksun olduğunu da buldu.

Çalışmanın son adımı, lenfoma için kimerik antijen reseptörü (CAR)-T hücresi immünoterapisi tedavisi gören hastalardan alınan kan örneklerinin analiz edilmesini içeriyordu. CAR-T hücre terapisi, kanser hücrelerini daha etkili bir şekilde bulmak ve yok etmek için genetiği değiştirilmiş T hücrelerini kullanır. Araştırmacılar, daha yüksek TVA düzeyine sahip hastaların, daha düşük düzeylere sahip olanlara göre tedaviye daha iyi yanıt verme eğiliminde olduklarını bulmuşlardır. Ayrıca lösemi hücre dizilerini de test ettiler ve TVA’nın, T hücrelerini etkileyen bir immünoterapi ilacı olan blinatumomab’ın lösemi hücrelerini öldürme yeteneğini arttırdığını buldular.

Bulgular, TVA’nın T hücresi bazlı kanser tedavilerinin etkinliğini artırmak için bir besin takviyesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte araştırmacılar, önemli olanın besin kaynağı değil, besin maddesinin kendisi olduğunu belirtmekte gecikmediler ve sağlığa zararlı olabilecek TVA düzeylerini yükseltmek için çok fazla kırmızı et ve süt ürünleri tüketilmemesini tavsiye ettiler.

Trans-vaccenic acid reprograms CD8+ T cells and anti-tumour immunity

Diet-derived nutrients are inextricably linked to human physiology by providing energy and biosynthetic building blocks and by functioning as regulatory molecules.

However, the mechanisms by which circulating nutrients in the human body influence specific physiological processes remain largely unknown. Here we use a blood nutrient compound library-based screening approach to demonstrate that dietary trans-vaccenic acid (TVA) directly promotes effector CD8+ T cell function and anti-tumour immunity in vivo.