Ana Sayfa Manşet “Emeklilik gelirlerimizle geçinemiyoruz”

“Emeklilik gelirlerimizle geçinemiyoruz”

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri bugün yaptıkları basın toplantısında; Platform adına açıklama Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri K.Tümay İmre tarafından yapıldı.

Açıklama “Emeklilik gelirlerimizle geçinemiyoruz” başlığı ile özetlenmişti.

K.Tümay İmre; “Son dönemde  çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon ve yoksullaşan sağlık çalışanları ve açlık sınırına dayanmış  emeklilerin ekonomik sorunları  ve taleplerinin  çarpıcı rakamlarla ortaya konulduğu basın toplantısında;  insanca yaşayamadıklarının altı çizildi.

Tümay İmre;  emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalı, hepsine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı bağlanmalıdır şeklindeki taleplerine işaret ederek;

“Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir” dedi.

Basın toplantısında; artık verilen sözlerden bıkıldığını, sonu gelmeyen vaatlerin tutularak; sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylığına etki edecek 3600-7200 Ek göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 oranında artış yapılmalıdır denildi.

Basın Toplantısı Metni için tıklayınız…

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği