Ana Sayfa Eczacılık #EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidir

#EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidir

Haklı taleplerimiz net; mesajımız aynı: Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir!

  • İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması,
  • Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler gerçekleştirilmesi,
  • Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,
  • İlaç yokluklarına son verilmesi,
  • Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi
  • Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi

27 Kasım’da Ankara’da Dur De!

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 54 BÖLGE ECZACI ODASI

“Biz, birlikte ve bir arada durdukça hak ettiğimizi her zaman elde edeceğiz”