Ana Sayfa Manşet Diyabet İlacının Parkinson Hastalığını Yavaşlattığı Tespit Edildi

Diyabet İlacının Parkinson Hastalığını Yavaşlattığı Tespit Edildi

parkinson

Araştırmacılar, diyabete kullanılan lixisenatide’in Parkinson hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceği tespit edildi.

Parkinson Vakfı’na göre dünya çapında 10 milyondan fazla insan, diğer etkilerin yanı sıra hareket, denge ve hafıza sorunlarına neden olan, beyindeki sinir hücrelerinin zamanla kaybolduğu bir hastalık olan Parkinson hastalığıyla yaşıyor. Henüz tedavisi bulunmayan Parkinson’un semptomları kontrol altına alınabiliyor.

Diabetes drug offers hope to Parkinson’s sufferers

Fransa’daki araştırmacılar, Parkinson tanısı konan 156 kişiyi rastgele iki eşit gruba ayırdı.

Her iki grup da olağan Parkinson ilaçlarını alırken, bir gruba ek olarak günlük liksisenatid enjeksiyonu yapılırken, diğerine plasebo verildi.

Çalışma öncesi ve sonrası katılımcıların motor semptomları muayene edilerek, hastalık şiddeti ölçeğine göre puan verildi.

Sonuçlar, 12 ay sonra, liksisenatid verilenlerin motor problemlerinde esasen hiçbir ilerleme göstermediğini, plasebo verilenlerin ise 132 puanlık değerlendirme ölçeğinde yaklaşık üç puan düşerek kötüleşen semptomlar gösterdiği kaydedildi.

Aradaki fark, denemenin durdurulmasından ve diğer Parkinson ilaçlarının bir gecede kesilmesinden iki ay sonra da devam etti.

Araştırmacılar bu durumun, lixisenatide’in sadece semptomları azaltmakla kalmayıp aynı zamanda beyni nöron kaybına karşı koruduğunu da öne sürdü.

Araştırmacılar, liksisenatidin hastalığın ilerlemesini gerçekten yavaşlatıp yavaşlatmadığını, faydaların zamanla devam edip etmediğini, hatta ilaçlar daha uzun süre verilirse artıp artmadığını, en iyi dozu ve ilacın insanlara fayda sağlayıp sağlamayacağını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ekliyor.

Trial of Lixisenatide in Early Parkinson’s Disease

In this phase 2, double-blind, randomized, placebo-controlled trial, we assessed the effect of lixisenatide on the progression of motor disability in persons with Parkinson’s disease.

Participants in whom Parkinson’s disease was diagnosed less than 3 years earlier, who were receiving a stable dose of medications to treat symptoms, and who did not have motor complications were randomly assigned in a 1:1 ratio to daily subcutaneous lixisenatide or placebo for 12 months, followed by a 2-month washout period.