Ana Sayfa Hukuk&Etik Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması

Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması

YÖK BAŞKANVEKİLİ İLE GÖRÜŞME

TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen, Genel Sekreter Kadir Tümay İmre, TDB Denetleme Kurulu Raportörü Doç.Dr.Kıvanç Bektaş Kayhan ve Denetleme Kurulu üyesi Prof.Dr. Hakkı Sunay, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede; ülkemizde giderek artan ve sayısı an itibariyle 104 olan Dişhekimliği Fakülteleriyle birlikte yükselen kontenjanlar, baraj puanı uygulaması, fakülte kadrolarındaki eksiklikler ve verilen eğitimin niteliğine ilişkin değerlendirmelerimiz paylaşıldığı Birliğimiz tarafından hazırlanan Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması  dosyası sunuldu. Ayrıca Sayın Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Eylül ayında gerçekleştireceğimiz TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında yer alacak Meslek Sorunları Sempozyumu “TDB Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği  Çalıştayı’na” davet edildi.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu da dişhekimliği – tıp korelasyonun önemli olduğunu, fakülteleri oluştururken buna dikkat etmeye çalıştıklarını söyledi. Bazı konularda TDB’nin görüşlerine katılmakla birlikte iradenin tümüyle kendilerinde olmadığının ancak gelecek dönem bazı konularda daha  “cimri” olacaklarının altını çizen Kapıcıoğlu,  bir fakültenin eğitime başlama kriterlerinin yetersizliği ve  eğitime devam etme koşullarının çok daha net belirlenmesi ve denetlenmesi konusunda bizimle  hemfikir olduklarını, insan gücü planlaması konusunda da bir çalışma yaptırdıklarını  ifade etti.

Kapıcıoğlu, TDB Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği  Çalıştayı’nı meslek politikası oluşturulması anlamında önemli bulduğunu belirterek, Kurum olarak  katkı sağlayacaklarını belirtti.

Türk Dişhekimleri Birliği