Ana Sayfa Hukuk&Etik Dişhekimleri açısından “Sağlık çalışanlarının özlük hakları” ile ilgili yasa teklifi

Dişhekimleri açısından “Sağlık çalışanlarının özlük hakları” ile ilgili yasa teklifi

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

6 ay sonra yeniden gündeme getirilen bir yasa teklifi, sağlık çalışanlarına müjde diye sunulmakta ise de, ne dişhekimleri ne de sağlık çalışanlarının müjde olarak kabul edebileceği bir hüküm içermemektedir. Geçtiğimiz Aralık ayında Adalet ve  Kalkınma Partisi tarafından verilen ve bütün partilerin mutabakatı ile kabul edilen bir teklifle hem kamu görevlisi hem de kamu görevinden emekli dişhekimlerinin gelirlerinde görece iyileştirmeler yapılmış; ancak, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen teklif yine AK Parti tarafından geri çekilerek yasalaşması engellenmişti. O günden bugüne ülkemizde yaşanan ağır ekonomik koşullar ve yüksek enflasyona karşın yeni getirilen teklif öncekinin çok gerisindedir. Teklifte sağlık çalışanları ve emeklileri arasında çalışma barışını bozacak ayrımlar yapılmıştır.

Büyük çoğunluğu Bağ-Kur emeklisi olan ve yoksulluk gelirine yakın emekli maaşı alan dişhekimleri hakkında en küçük bir iyileştirme teklifte yer almamaktadır. Sağlık hizmeti birlikte sunulmakta olan yardımcı sağlık personeli de bu teklifte görülmemiştir.

Teklifte dişhekimlerinin gelirlerini nisbeten artıracak iki hüküm bulunmaktadır:

  1. Emekli Sandığı veya SGK’dan emekli olan ve muayenehane dışında herhangi bir mesleki faaliyeti olmayan dişhekimlerinden uzman olanlara ödenen ilave ücret yaklaşık 2.100 TL uzman olmayanlara ödenen ilave ücret ise yaklaşık 1.600 TL artırılmaktadır.
  2. Döner sermaye sabit ek ödemesi, sadece uzman olmayan dişhekimleri için yaklaşık %50 artırılmıştır.

Teklifin öne çıkartılan bir hükmü de döner sermaye sabit ek ödemesinin merkezi bütçeden yapılacak olmasıdır. Ancak, bu durum sadece ödemenin kaynağının değiştirilmesidir. Söz konusu ödeme yine emekliliğe yansımamakta ve bu tutar döner sermayeden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmektedir. Haliyle, bu ödemeden yararlanan kişiler bakımından ilave bir yarar yoktur.

Döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili olarak yönetmelikle önemli yetkiler verilen İnceleme Heyeti’nin bu teklifte yasal dayanağa kavuşturulması amaçlanmıştır. Ancak, ne Heyetin bileşimi ne de görev ve yetkilerine ilişkin açık bir yasal kural öngörülmemiştir.  Ayrıca, disiplin cezasının döner sermaye ödemesinde ölçüt olarak kullanılması Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş iken teklifin 3. Maddesiyle önerilen değişiklikte disiplin durumu döner sermaye ödemesinde bir ölçüt olarak ifade edilmiştir.

Teklifte yer alan diğer hükümler, döner sermaye ek ödemesinden dişhekimlerinin atama ve yer değiştirmelerine kadar pek çok alanda Sağlık Bakanlığının yetkisini artıran düzenleme olduğu görülmektedir.

Yasa teklifinin bahse konu eksiklerinin giderilmesi için TBMM nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği