Ana Sayfa Hukuk&Etik Defin Ruhsatı İşlemleri Aile Hekimi’nin Asli Görevi midir?

Defin Ruhsatı İşlemleri Aile Hekimi’nin Asli Görevi midir?

Köpeksiz köyde değnek sallamak / Sakarya Aile Hekimleri Derneği

1 Şubat 2022 tarihinde Sakarya ili Hendek ilçesinde Hendek ilçesi kaymakamı, ilçe belediye başkanı, ilçe sağlık müdürü ve muhtarlar arasında toplantı gerçekleştiğini basından öğrenmiş bulunmaktayız.
Yerel bir gazetede toplantı görüntülerinin bir kısmı video şeklinde yayınlanmıştır.
Görüntüleri izlediğimizde, muhtarların sorunlarını anlatmaları üzerine Hendek İlçe Belediye Başkanı ve Hendek İlçe Sağlık Müdürünün kendi görevleri içinde bulunan bir konuyu iyileştirmesi gerekirken aksine bilgi ve liyakatla ters orantılı şekilde aile hekimlerini suçlayıcı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu nedenle konu hakkında açıklama gereksinimi hasıl olmuştur.

Hendek Muhtarları Aile Hekimlerinden şikayetlerini dile getirdi./ Hendek Haber

1-Hendek Belediye Başkanı, kendi görev ve yetkisi içinde kalan DEFİN İŞLEMLERİNİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRDIKLARI HEKİM YA DA İŞYERİ HEKİMİ aracılığıyla vatandaşa hizmeti sunması gerekirken bunu yapmamıştır.

Öte yandan madem vatandaşa hizmet etmeyeceksen, Büyükşehir Belediye Kanunu’n,Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları bölümü 7’inci maddesi gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığının da asli görevi olan DEFİN İŞLEMLERİ için Büyükşehir Belediyeden destek talep etmesi gerekirken bunu da yapmayarak ,asli görevleri içinde defin görevi olmayan aile hekimlerini hedef göstermesi o makamı dolduran için liyakat ve bilgi ile ters orantılı olacak şekilde talihsizlik olmuştur.

Öte yandan aynı Belediye Başkanı kendi uhdesinde olmayan bir yetkiyi deruhte ederek İlçe Emniyet Müdürünü de suça iştirak edecek şekilde ‘’gerekirse bir doktoru zorla göreve getiririz anlamı taşıyan hadsiz bir açıklama yapmıştır.

Oysaki bu Belediye Başkanı’nın bizzat imzaladığı ; defin görevinin BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OLDUĞUNA dair 11.10.2021 tarihli E-6307 sayılı Defin işlemleri konulu yazısında defin konusunu resmi yazı ile kime ait olduğunu belirttiği halde gerek muhtarları ve gerekse de vatandaşları mevzuata aykırı şekilde gerçeği yansıtmayan beyanlarla meşgul etmesi ve aile hekimlerini hedef göstermesi açıkça hadsizlik olmuştur.

Öte yandan aynı Belediye Başkanı COVİD19 PANDEMİSİNİ ANLAYAMAMIŞ, pandemi ile normal dönemlerdeki sağlık kurumları işleyişinin nasıl olacağına dair en ufak bir fikre sahip olmadığını göstermiş olup aksine vatandaşın topyekün sağlık kurumlarına gitmesini isteyerek randevu sisteminin iptal edilmesini talep etmiştir. Oysa ki randevu sistemi ile sağlık merkezlerine bir anda vatandaşların yığılmasını engellemek ve uzun süre sağlık merkezinde kalmalarını engelleyerek covid 19 ‘a yakalanmamaları için BÜYÜK BİR TEDBİRDİR. Bu durumu dahi idrak edememek bu toplumu yöneten için talihsizlik olmuştur.

2-İlçe Sağlık Müdürü ise kendisine muhtarların haklı olarak yönelttiği soruya doğru yanıt vermek yerine kaçamak cevaplar vererek hem aile hekimlerini hem Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünü zan altında bırakmıştır. Şöyle ki;

Defin nöbetlerin düzenlemesine dair 03.08.2021 tarihli e-166 sayılı Ölüm Bildirim Sistemi konulu Genelge 2021/7 ‘de bulunan 12/e) maddesinde ‘’İl sağlık müdürlükleri tarafından her ilde vatandaşların sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarını bildirecekleri bir telefon numarası belirlenir, 7 gün 24 saat esasıyla ulaşılabilir olan bu telefon numarası vatandaşlara ve bütün yöneticilere (muhtarlar dâhil) duyurulur.’’ Şeklinde düzenlemeye gidilmesine rağmen İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN BAKANLIĞIN BU TALİMATINA BİNAEN BİR SABİT TELEFON temin ederek vatandaşlar ile hekimler arasında koordinasyon kurması gerekirken ve açıkça uhdesinde olan bu görevi de savsaklayarak yerine getirmediği için özür dilemesi gerekirken aile hekimlerini ve İl Sağlık Müdürlüğünü zan altında bırakması ne liyakatla ne de Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile açıklanamaz boyuttadır.

Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından 19712/2019 tarihli ve 1946232 sayılı yazısında Defin-Adli Nöbet listelerinde hekimlerin telefonla aranmasıyla ilgili olarak Ölüm Bildirim Sisteminin yürütülmesinden sorumlu olan kuruluş tarafından sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarının bildirileceği TEK BİR KURUMSAL TELEFON NUMARASI BELİRLENEREK BU NUMARA ÜZERİNDEN NÖBETÇİ DOKTORLARA ULAŞILMASI YÖNTEMİYLE HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ karara bağlamıştır.

Nitekim biz hekimler, görev aldığımız her makamda etik duruş beklenen insanlarız. Meslektaşlar arası ilişkilerin kurallara bağlandığı, ders olarak anlatıldığı bir meslek grubuyuz. İlçe Sağlık Müdürü eğer ki Tıbbi Deontoloji Tüzüğünü hiç okumadı ise okumasını , eğer okudu ise ilgili maddeleri yorumlayacak birisiyle tekrar okumasını tavsiye ederiz. tamamı için kaynağa bknz

T.C. Sağlık Bakanlığı HSGM Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi

tamamı için yukarıdaki başlığı tıklayınız