Ana Sayfa İlaç Bristol Myers Squibb Global 2023 ESG Raporunu Yayınladı

Bristol Myers Squibb Global 2023 ESG Raporunu Yayınladı

Hastaların ciddi hastalıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yenilikçi ilaçları keşfetmek, geliştirmek ve sunmak misyonuyla hareket eden küresel biyofarma şirketi Bristol Myers Squibb, 2023 ESG Raporunu yayınladı. Şirketin çevresel, sosyal ve toplumsal alanlarda kaydettiği ilerleme ve uzun vadeli hedeflerini ayrıntılarıyla anlatan raporda, şirketin dünya çapında hasta sağlığını geliştirmeye, bilimin sınırlarını genişletmeye ve yüksek performanslı ve kapsayıcı bir küresel işgücünü teşvik etmeye odaklandığının altı çiziliyor.

Küresel biyofarma şirketi Bristol Myers Squibb, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal alanda gösterdikleri ilerlemeyi, gelişmiş stratejisini ve hedeflerini detaylandıran 2023 ESG Raporunu yayınladı. Raporda, dünya çapında hasta sağlığının geliştirilmesi, bilimin sınırlarının genişletilmesi, kapsayıcı küresel iş gücü öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

ESG raporunu değerlendiren ve bunun ışığında çalışmalarına devam ettiklerini belirten BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkcı, BMS Türkiye olarak hedeflerinin yenilikçi tedavilerle zorlu hastalıklarla mücadele eden hastaların tıbbi ihtiyaçlarına cevap verebilmek olduğunu belirtti. Kaşıkcı, bunu yaparken bilimselliği ve biyofarmasötik araştırma ve geliştirmeyi odaklarına aldıklarının altını çizdi. Ece Kaşıkcı, “Ürün portföyümüz,  bilimsel uzmanlığımız ve ileri teknolojiye dayalı Ar-Ge yetkinliklerimiz zorlu hastalıkları her açıdan değerlendirebilmemize ve bu doğrultuda çalışabilmemize olanak sağlıyor” dedi.

Raporda: 

Dünya Çapında Hasta Sağlığının Geliştirilmesi

BMS, düşük ve orta gelirli 80’den fazla ülkedeki hastalar için 12 adet ürüne erişimi genişletti ve 2033 yılına kadar bu ülkelerde 208.000’den fazla hastaya ulaşma taahhüdünde bulundu. Dünya çapında toplam 19,4 Milyon Dolar olan 277 hibe ve bağışla sağlıkta eşitlik amacına katkı sağladı.

Bilimin Sınırlarının Genişletilmesi

Araştırma çabalarının hasta popülasyonlarını daha iyi yansıtmasını sağlamak için çalışan BMS,  Lupus, Multipl Miyelom, Pulmoner Fibroz ve Alzheimer Hastalığı dahil olmak üzere çeşitli endikasyonlarda küresel olarak klinik araştırmalara kayıtlı ırksal ve etnik açıdan farklı hastaların yüzdesini artırmaya odaklandı.

Kapsayıcı Küresel işgücü: Kapsayıcılık, Çeşitlilik ve Kültür

Dünya çapında yönetici düzeyindeki çalışanların yüzde 47,4’ü kadın olan BMS çalışanları, yaşadıkları ve çalıştıkları toplulukları iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla 2023 boyunca yaklaşık 9.000 saat gönüllülük çalışması yaptı.

Etik ve Davranış: Dürüstlükle Çalışmak

2023’te BMS “Yeni Nesil Gizlilik Programı”nı geliştirdi. Böylece yapılan çalışmalarla veri gizliliği ve siber güvenlik çabaları artırıldı. “Sorumlu Yapay Zeka için Belirlenmiş İlkeler” başlığı altında da yapay zekanın geliştirilmesi, konuşlandırılması ve kullanılmasına ilişkin etik standartların tanımlanması ve gerekliliklerin belirlenmesi sağlandı.