Ana Sayfa Tıp&Sağlık Avrupa Nöroloji Akademisi Beyin Sağlığı Stratejisi: Tek beyin, tek yaşam, tek yaklaşım

Avrupa Nöroloji Akademisi Beyin Sağlığı Stratejisi: Tek beyin, tek yaşam, tek yaklaşım

Türk Nöroloji Derneği

The European Academy of Neurology Brain Health Strategy: One brain, one life, one approach


Özet

Arka Plan
Beyin sağlığı; yaşam boyunca sağlık, iyilik hâli, üretkenlik ve yaratıcılık için vazgeçilmezdir. Beyin sağlığının tanımı, hastalığın yokluğu tanımının ötesine geçerek yaşam sırasında karşılaşılabilecek durumlarla başa çıkabilmek için gerekli tüm kognitif, duygusal, davranışsal ve sosyal işlevleri kapsar.

Yöntemler
EAN (Avrupa Nöroloji Akademisi) Beyin Sağlığı Stratejisi, nörolojik rahatsızlıkların ağır olan ve giderek artan yüküne yanıt verir. Strateji, nörolojik rahatsızlıkları (ör. Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar, inme, epilepsi, baş ağrısı/migren, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, uyku bozuklukları, beyin kanseri) önlemek için hastalık veya yaş merkezli olmayan holistik ve pozitif bir yaklaşım geliştirmenin (“bir beyin, bir yaşam, bir yaklaşım”) yanı sıra beyin sağlığını korumayı ve beyin hasarı sonrası iyileşmeyi desteklemeyi hedefler.

Bulgular
EAN Beyin Sağlığı Stratejisinin temelleri: 1) Küresel ve uluslararası Beyin Sağlığı yaklaşımına katkıda bulunmak (ulusal ve alt uzmanlık toplulukları, diğer tıp toplulukları, DSÖ, Dünya Nöroloji Federasyonu, hasta örgütleri, sektör ve diğer paydaşlar); 2) Entegre edilmiş ve halk odaklı kampanyaların uygulanmasında 47 Avrupa ulusal topluluğunu, sağlık hizmetlerini ve karar vericileri desteklemek; 3) Araştırmayı teşvik etmek (ör. nörolojik rahatsızlıkların önlenmesine, determinantlarına ve beyin sağlığının değerlendirilmesine dair araştırmalar); 4) Öğrencilerin, nörologların, pratisyenlerin, diğer tıp uzmanlarının ve sağlık çalışanlarının, hastaların, hasta bakıcıların ve toplumun genelinin eğitimini desteklemek; 5) Nörolojik rahatsızlıklar ve beyin sağlığına dair halkı bilinçlendirmek.

Çıkarımlar
Ortak topluluklar, uluslararası örgütler ve karar vericilerle iş birliği içinde “Bir beyin, bir yaşam, bir yaklaşım” stratejisi benimsendiğinde önemli sayıda nörolojik rahatsızlık önlenebilir ve yaşam boyunca beyin sağlığı korunarak bireylerin iyilik hâllerinin bütünü geliştirilebilir.

1. Beyin Sağlığı ve Nöroloji…………….

TND / Nörolojik rahatsızlıkların yükünü azaltmak ve beyin sağlığını desteklemek için bir strateji Türkçe çeviri. İndirmek için tıklayınız