Ana Sayfa Hukuk&Etik Aile Hekimleri iş bırakıyor!

Aile Hekimleri iş bırakıyor!

Alınamayan haklar aile hekimliği uygulamasını çıkmaza soktu. Sağlık emekçileri 17-18 Şubat tarihlerinde iş bırakıyor…

AİLE HEKİMLERİ “HAKLARI İÇİN” İŞ BIRAKIYOR!Alınamayan haklar aile hekimliği uygulamasını çıkmaza soktu. Sağlık emekçileri 17-18 Şubat tarihlerinde iş bırakıyor…
Türkiye’de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini talep eden sağlık çalışanları, 17-18 Şubat’ta iş bırakma eylemi yapacak. Taleplerin karşılanmaması halinde Mart’ta da eylem düzenlenecek.

Aile hekimliği sisteminin mevcut koşullarda çökme noktasına geldiğini, öncelikle çalışan memnuniyeti ve can güvenliğimizin sağlanması gerektiğini, haklarımızın geriye değil ileriye götürülmesi gerektiğini, Ceza Yönetmeliğinin acilen geri çekilmesinin elzemliğini, gelir adaletsizliğinin sona erdirilmesi için düzenlemeler yapılmasının önemini, gelirlerimizin alım gücü karşısında eriyip gitmesine engel olacak artışların yapılması gerektiğini hep söyledik yine söylüyoruz.

Taleplerimiz açıkça şu şekildedir:

1-) ETKİN BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ.

2-)30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖDEME SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİ YA DA REVİZE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ.

3-)ÇALIŞAN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN MAKUL BİR ÖDEME, RAHAT BİR EMEKLİLİK İSTİYORUZ.

4-)AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GİDER ÖDEMELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK ARTIRILMASINI İSTİYORUZ.

Bu haklı taleplerimiz yerine gelmediği sürece eylemlerimizin artarak devam edeceğini de her platformda defalarca dile getirdik.

Dediğimizi yapmaya ve hakkımız olanı almaya kararlıyız. Bu kararlılıkla birçok eylemsel karar aldık ve sonuç elde edeceğine inandığımız tüm eylemselliklere de katılmaktan geri durmadık.

İSTAHED olarak bu kapsamda 17-18 Şubat 2022‘de 2 gün, geri adım atılmadığı taktirde 14-15-16 Mart 2022‘de 3 gün İŞ BIRAKACAĞIMIZI kamuoyuna duyuruyoruz.

17-18 Şubat’ta ASM’lerde değiliz! 17 Şubat’ta İSTAHED Meydanı’ndayız!

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)