Ana Sayfa Hukuk&Etik AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Sürdürülebilir Bir Gelecek için İnovatif Çözümlere İhtiyacımız Var

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Sürdürülebilir Bir Gelecek için İnovatif Çözümlere İhtiyacımız Var

Özyeğin Üniversitesi ve SMİ iş birliği ile düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru” etkinliğinde akıllı kentleşme ve mobilite konuları ele alındı. Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenen etkinliğe AB Büyükelçisi Meyer-Landrut konuşmacı olarak katıldı.

Özyeğin Üniversitesi ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru İnovatif Çözümler” etkinliğinde, mega trend kentleşmenin geleceği ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan mobilitenin etkileri konuşuldu. AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, SMİ Kurucu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu ile Özyeğin Üniversitesi TTO ve Girişimcilik Direktörü İsmail Arı’nın gençlerin konuya yaklaşımlarını interaktif olarak değerlendirdikleri etkinlikte, açılış konuşmasını Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk yaptı.

Sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalar yapan Özyeğin Üniversitesi ile kentsel hareketliliğin sorunlarına multidisipliner ve inovatif çözümler arayan bağımsız düşünce kuruluşu SMİ arasındaki ortak protokol kapsamında, veri analizi ile mega kentlerdeki mobilite temelli sorunlara çözüm üretmek için çalışmalar ve eğitimler planlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte Özyeğin Üniversitesi’ni ziyaret eden AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve panelde öğrencilerle bir araya geldi.  

AB Büyükelçisi: “Ülkelerin sıfır emisyon hedeflerinde sivil toplum ve akademi iş birlikleri değerli.”

Özyeğin Üniversitesi’ne yaptığı ziyaret sırasında üniversiteli gençlerin sorularını yanıtlayan AB Büyükelçisi, “Öncelikle Türkiye’yi geçen yıl düzenlenen COP26’da Paris Antlaşması’nı imzaladığı için tebrik ederim. COP26, tüm ülkelere sıfır emisyon konusundaki çalışmalarını yapılandırmak için bir fırsat oluşturdu. Her ülke kendi ev ödevlerini aldı” dedi.

Avrupa Birliği’nin sivil toplum ve üniversitelere verdiği desteklerden söz eden Büyükelçi, Avrupa Birliği’ndeki toplam emisyonların yüzde 25’inin ulaştırma kaynaklı olduğunu ve ulaştırmanın yüzde 90’a yakın bölümünün fosil yakıtlara bağımlı olduğunu, bunun yüzde 70’inin de kent içi hareketlilik kaynaklı olduğunun altını çizdi. Büyükelçi Meyer-Landrut, AB’nin bu konudaki hedefinin Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak olduğunu belirtti. Avrupa Birliği, 2030 yılında bütün sektörlerdeki emisyonları yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk: “Sürdürülebilirliği odağına alan eğitim politikaları geliştiriyoruz.”

Büyükelçinin ziyaretinde üniversitenin sürdürülebilirlik politikası ve SMİ ile iş birlikleri hakkında bilgi veren Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk; üniversite olarak sürdürülebilirliğin en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Gençtürk, “Özyeğin Üniversitesi olarak sürdürülebilirlik konusunda bilgiyi üretmeyi, yaymayı, farkındalık yaratmayı, çok disiplinli ve disiplinler ötesi ortama katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Özyeğin Üniversitesi olarak sürdürülebilir kalkınmayı ele alırken, tüm katılımcılar ve paydaşlarımız arasında bunu destekleyen bilinçli bir yaşam modelinin geliştirilmesini hedefliyoruz. 2017’de TÜSİAD ile hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun (SKF) hemen ardından, iş dünyasının ötesinde sürdürülebilir bir yaşam biçimine öncülük edecek çalışmaları koordine etmek amacı ile Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurduk. 2021 yılında da ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladık.” dedi.

Özyeğin Üniversitesi ve SMİ Sürdürülebilir Mobilite Çözümlerini Dünyaya Taşıyacak

SMİ Kurucu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, “Üniversite gençliği 50 yaşına geldiğinde, Çin ve Hindistan kadar daha nüfus olacak ve bunların yüzde 70’si kentlerde yaşayacak” dedi. Gençlerimizin gelecek yaşam kalitelerini artırmak için sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi bir mobilite yapısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Doğu, bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak bu amaçla veri temelli, sıra dışı yaklaşımlarla çözüm üretmek için yola çıktıklarını söyledi.

Hakan Doğu konuşmasında, “Yapılan çalışmalar İstanbul’da nüfusun trafikte geçirdiği süre dikkate alındığında, dünyadaki diğer şehirlere göre yılda toplamda 250 bin yıl fazla geçiriyoruz. Bu, inanılmaz seviyede ekonomik kayba ve karbon salınımında da artışa sebep oluyor” dedi. Bunu değiştirmek için gençlere söz verdiklerini tekrarlayan Doğu, Özyeğin Üniversitesi ile sürdürülebilir, entegre ve akıllı ulaşım için bir araya geldik. Türkiye’de başlattığımız çalışmalar, dünyanın her yerindeki mega kentlerinde uygulanabilir. Üniversite çatısında geliştirilen çalışmalarla, hem gençlere yeni istihdam olanakları yaratabilir; hem start up’lara küresel boyutta iş hacmi oluşturabiliriz.“dedi. 

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) Hakkında

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (Sustainable Mobility Initiative) ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirilmesine fırsat yaratmak amacıyla kurulan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Bu odakla fikir üreten farklı disiplinlerden akademisyenleri, stratejistleri ve profesyonelleri bir araya getiren SMİ,

  • Ulaşım sektörü bileşenleri,
  • Enerji ve iklim değişikliği politikaları,
  • Ekonomik etki programlarını kapsamaktadır.

Yeni düzenin üç önemli mega trendinden biri olan kentleşme, aşırı trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği oluşturmakta, bu ise iklim değişikliğini ve insan sağlığını etkilemektedir.

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) bunların kent yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine bir diğer mega trend olan dijitalleşme ile çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.

SMİ, ulaşımın tüm bileşenlerini ve bunların birbirine etkilerini inceleyerek, bu odakta araştırmalar yapmanın yanı sıra düzenli yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar düzenleyecektir. SMİ aynı zamanda çeşitli kuruluşlar ile ortak araştırma ve yayın konuları ile iş birliği yapacaktır.

Rakamlarla Mobilite: 

  • 2050 yılına kadar ise dünya nüfusunun %70’inden fazlası şehirlerde yaşayacak.
  • Kentlerde yaşanan nüfus 2050’ye kadar 2,5 milyar artacak.
  • Dünya Sağlık Örgütü, temel kirleticilerin güvenli seviyeleri aştığına dikkat çekiyor.
  • Aşırı trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği iklim değişikliğini ve insan sağlığını etkiliyor.
  • Her yıl yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısından beş kat fazla insan demek.
  • Kötü hava kalitesinin küresel sağlık üzerindeki ekonomik kaybı, dünya ekonomisinin yüzde 4.8’i (5,7 trilyon ABD doları).

https://sustainablemobilityin.org/