Ana Sayfa Eczacılık 2023 Yılı İçin Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı

2023 Yılı İçin Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı

Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4’üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 5324 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ne yetki verilmiştir.

İlgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2023 yılı için aylık net 15.500 (onbeşbinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Saygın Garğın 

Genel Sekreter