Ana Sayfa İlaç Yumurtalık Kanserinde İlacın Faz 3 Klinik Deneyleri Umut Vadediyor

Yumurtalık Kanserinde İlacın Faz 3 Klinik Deneyleri Umut Vadediyor

Yumurtalık kanseri, hayatta kalma oranı düşük ve tedaviye rağmen nüks etme oranı ile dikkat çekiyor. Yeni yapılan bir çalışmada Kemoterapiye ramen kanseri nükseden kadınlara İlacın Faz 3 klinik deneyleri umut vadediyor.

ABD Cincinnati Üniversitesi’nde yapılan çalışmada Upifitamab rilsodotin adı verilen ilaç, hastalık tedavisi için hedefe yönelik tedavi olarak tasarlanmış bir ilaç sınıfı olan bir antikor-ilaç konjugatıdır. Upifitamab rilsodotin, kanseri yok eden tedavisini sağlamak için yumurtalık kanseri hücrelerine girerek bir Truva atı gibi davranır. Diğer kanser türlerini başarıyla tedavi etmek için kullanılmıştır.

Yumurtalık kanseri “sessiz katil” 

ABD Cincinnati Üniversitesi’nde UP-NEXT çalışmasını yürüten Dr. Amanda Jackson, ” Yumurtalık kanseri hücrelerindeki spesifik antijene sahip hastalarda, ilaç bu antijene bağlanır. Temel olarak, hücreyi bağlanmasına izin vermesi için kandırır ve bunu yaptığında, onu öldüren hücreye bir miktar ilaç gönderir. Yumurtalık kanseri “sessiz katil” olmakla ünlüdür. Çünkü semptomlar ancak hastalık ileri bir aşamaya geldikten sonra ortaya çıkar ve büyük ölçüde tedavi edilemez. Kemoterapi gibi tedavilerle müdahaleye rağmen, hastalığın hayatta kalma oranı düşüktür ve tekrarlamaya eğilimlidir. Yumurtalık Kanseri Araştırma Birliği’ne göre, yumurtalık kanseri teşhisi konan kadınların yaklaşık %70’inde nüksetmektedir. Bakımı iyileştirmede büyük adımlar atmış olsak da, yumurtalık kanseri için genel hayatta kalma oranı hala yalnızca yüzde 45 civarında”

Kemoterapi tedavisi tamamlanan hastalara uyğulanacak 

Jackson, “UP-NEXT denemesi, 350 hasta üzerinde randomize bir denemedir. Uygun hastalar, bir dizi kemoterapi tedavisini tamamladıktan sonra her dört haftada bir intravenöz upifitamab rilsodotin veya plasebo alacaktır. İlaç bir bakım ilacı olarak kabul edilir. Bu ilacın ne kadar iyi çalıştığını ve sonuçları değiştirip değiştirmeyeceğini, Spesifik olarak, insanların kanserini geri dönmeden ne kadar süre uzak tutabileceğimizi görmek istiyoruz. Deneme, platin bazlı kemoterapi ilaçları ile tedaviden sonra yumurtalık kanseri geri dönen hastaları hedefliyor. Bununla birlikte, klinik uygulamaları, toksisite ve ilaç direnci gibi yan etkilerle sınırlandırılabilir. Platin bazlı kemoterapiden altı aydan kısa bir süre sonra kanseri geri dönen kadınlar, platine dirençli olarak kabul edilir. Kemoterapiden altı ay sonra geri dönerse, platine duyarlı olarak kabul edilirler. Platine dirençli yumurtalık kanserleri, kemoterapötik tedaviye daha az yanıt verme eğilimindedir. Bununla birlikte, upifitamab rilsodotin’in platine dirençli yumurtalık kanseri olan hastalarda zaten olumlu sonuçlar gösterdiği göz önüne alındığında, UP-NEXT çalışması ilacın platine duyarlı hastalarda etkinliğini test ediyor. BRCA gen mutasyonunun ve bunun kanserle bağlantısının keşfi, yumurtalık kanseri tedavisinde çığır açmıştır. Ancak, pek çok deneme BRCA mutasyonu olmayan kadınlara odaklanmıyor. UP-NEXT denemesinin önemi burada.”