Ana Sayfa Ekonomi ‘7440 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılacak Borç Yapılandırmasına İlişkin Usul ve Esaslar’

‘7440 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılacak Borç Yapılandırmasına İlişkin Usul ve Esaslar’

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
‘BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’ YAYINLANDI
Son Başvuru; 31 Mayıs 2023

12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair   Kanunun 10. Maddesinde üyelerimizin Dişhekimleri Odalarına olan birikmiş 2022 ve önceki yıllara ait aidat borçlarını ödemelerine yönelik Birliğimiz tarafından ‘7440 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılacak Borç Yapılandırmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ ile meslektaşlarımızın Odaya verebileceği dilekçe örnekleri  hazırlandı.

Yapılandırma, üyelerin Odaya olan aidat borçlarını kapsamakta olup, aidat dışındaki; disiplin cezası, genel borç gibi diğer bütün borçlar yasa uyarınca yapılandırma kapsamı dışındadır.

Yapılandırma için son başvuru tarihi; 31 Mayıs 2023’tür.

Türk Dişhekimleri Birliği