Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat “Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ Taslağı”

“Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ Taslağı”

Paylaş

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

Uyumlaştırılması Kapsamında Hazırlanan Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ Taslağı

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2021/2226 sayılı Tüzüğe paralel olarak “Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

Ek’te; Tebliğ Taslağı, (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük ve Tebliğ Taslağının karşılaştırma tablosu, (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form yer almaktadır.

İlgili Tebliğ taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak 20/06/2022 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve ayrıca [email protected] adresine iletebilirsiniz.

TİTCK

Duyuru ekleri:

· Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ Taslağı

· (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük ve Tebliğ Taslağının Karşılaştırma Tablosu

· (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük

· Görüş Formu

Adı Tarih Doküman
ek-1 Tebliğ Taslağı.v1.docx 30.05.2022 DOCX
ek-2 Tebliğ ToC.v5.docx 30.05.2022 DOCX
ek-3 CELEX_32021R2226_EN_TXT.pdf 30.05.2022 PDF
ek-4 Görüş formu.docx 30.05.2022 DOCX