Ana Sayfa Tıp&Sağlık Yeni nesil immünoterapi

Yeni nesil immünoterapi

Farelere Verilen İlaç Fabrikası Boncuklar Kanseri Bir Haftada Temizleyebiliyor

Tümör tedavilerinde yaşanan en büyük zorluk doğru lokasyona, doğru miktarda ilaç aktarmaktır. Rice Üniversitesi’nde geliştirilen yeni bir tür implant, hücre makineleriyle gerekli olan anti-kanser ilaçlarını üreterek, istenilen bölgeye iletiyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde bir haftalık süreçte ovaryen(yumurtalık) tümörlerinin % 100’ünü temizleme potansiyeli olduğu gösterildi.

Bu yeni nesil immünoterapi kanser tedavisi, ilaç fabrikası olarak tanımlanıyor. İmplant bir kez yerine yerleştirildiğinde, tümörleri yok etmek için gereken bileşikleri üretiyor. Bu implant iğne başı kadar küçük boncuk şeklinde hücre kapsülleri içeriyor. Özel bir koruyucu kabukla korunan bu seçili hücreler ya da hücre makineleri, kanser spesifik molekülleri sentezlemeye yarıyor.

Boncukların içindeki hücreler, interlökin-2(sitokin) adı verilen doğal molekülü üretmek üzere tasarlandı. Sitokinler akyuvarların kanser hücrelerine karşı savaş açmasını sağlamaktadır. Laboratuvarda yapılan testlerde ilk olarak bilyeler abdominal boşluktaki peritoneum zarı boyunca yer alan tümörlere yerleştirildi. Sonrasında ilaç fabrikası hücreler, seçici konsantrasyonda interlökin-2 üretti. Devam eden fare deneylerinde yumurtalık kanseri ve kolorektal kanser denemeleri de yapıldı. Bilyeler inanılmaz derecede iyi çalışarak 6 gün içinde tümörleri yok etti. En önemlisi de bilyeler tümör bölgesinde sadece ihtiyaç duyulan miktarlarda ilaç ürettiğinden, sağlıklı hücrelere verilecek zarar minimize ediliyor. “Bir kere ilaç fabrikaları implant edilince, istenilen dozda ilaç vermeye devam ediyor ta ki kanser vücuttan silinene kadar. Bir kere doğru dozda yani gereken miktardaki ilaç fabrikası belirlenirse, hayvanlardaki yumurtalık kanseri %100 temizlenirken, kolorektal kanser de 8’de 7 oranında temizlenebiliyor”, diyor biyomühendislik bölümünden Yrd.Doç.Dr. Omid Veiseh.

Sitokin Akışı Stabil Bir Şekilde Durdurabiliyor

Koruyucu zar ilaç fabrikalarında çok önemli bir rol oynuyor. Bu kılıf sayesinde immün sistem malzemeleri yabancı bir madde olarak tanındığından, tedavi belli sürede sonlandırılıyor. “Yabancı cisim reaksiyonlarını güvenli bulduk ve 30 gün içinde sitokin akışını stabil bir şekilde durdurabildik. Ayrıca klinikte gerekli olabilecek ikinci tedavinin güvenle aktarılabileceğini gösterdik,” diyor Veiseh. Ayrıca FDA, İnterlökin-2’yi kanser tedavisi için onayladığı için yeni teknolojinin mevcut tedavileri tümör bölgelerine güçlü bir şekilde aktarma olanağının güçlü olduğu düşünülüyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Amir Jazaeri, ” Bu araştırmada ilaç fabrikalarının interlökin-2’yi, farelerde tümörü yok etmek için düzenli bir şekilde bölgesel olarak aktarabileceğimizi gösterdik. İşte bu klinik testler için güçlü bir rasyonellik sergiliyor,” diyor.

Bilim insanları bu teknolojinin farklı hücre tipleriyle kullanılarak, diğer kanserlere adapte edilebileceğini düşünüyor. Araştırmacılar 2022’nin sonlarına doğru insan klinik çalışmalarının başlayabileceğini düşünüyor.

Araştırma Science Advances dergisinde yayınlandı.

Gerçek Bilim – Oğuz Sezgin
https://www.gercekbilim.com/farelere-verilen-ilac-fabrikasi-boncuklar-kanseri-bir-haftada-temizleyebiliyor/ .