Ana Sayfa Ana Sayfa “TOD Glokom Birimi: Glokom’da Erken Teşhis Önemli”

“TOD Glokom Birimi: Glokom’da Erken Teşhis Önemli”

TOD Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ  GLOKOM BİRİMİ DÜNYA GLOKOM HAFTASINDA ERKEN TEŞHİS İÇİN GÖZ MUAYENESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Tüm dünyada geri dönüşü olmayan körlüğün önde gelen nedeni olan Glokom’un erken tanısı, hastalığın ve beraberinde görme hasarının kontrolünde büyük önem taşır. Düzenli göz muayenesi ile mümkün olan erken tanı oranlarının artması için her yıl Dünya Glokom Birliği’nin (World Glaucoma Association) küresel bir girişimi olarak Dünya Glokom Haftası’nda farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Tüm dünyadaki farkındalık etkinliklerine Türkiye’de de bu hafta içinde Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Glokom Birimi öncülük ediyor. Hastalar, göz hastalıkları uzmanları, diğer sağlık görevlileri ve genel halk, görme korumasına katkıda bulunmaya davet ediliyor. TOD Glokom Birimi bu farkındalık haftası içerisinde, glokomu olabildiğince erken tespit etmek için herkesi düzenli göz (ve optik sinir) kontrolleri yaptırmaları konusunda uyarmak için bir dizi etkinlik programı yürütüyor.

Erken Teşhisle Görme Alanının Korunması Mümkün

TOD Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, Glokom Haftasında yaratmaya çalışılan farkındalığın bileşenlerini ve etkinlikleri şöyle aktarıyor;

“Glokom tüm dünyada geri dönüşü olmayan körlüğün önde gelen nedenidir. Genellikle ilerleyinceye kadar hiçbir uyarı vermez, ancak görmeye verdiği hasar devam eder ve geri döndürülemez hale gelebilir. Teşhis edildiğinde ise hasta için uygulanabilecek cerrahi veya ilaç tedavileri ile görme hasarı durdurulabilir ve hastalık kontrol altına alınabilir. TOD Glokom Birimi olarak ülkemizde yaratmaya çalıştığımız bilinç, hastalığın erken evrede tespit edilebilmesi ve dolayısıyla görme fonksiyonunun kurtarılmasına imkân yaratmak için düzenli basit göz kontrollerine duyulan ihtiyaçtır. Ülkemizde her yıl Glokom Haftasında TOD Glokom Birimi olarak bir dizi farkındalık çalışması yürütüyoruz. Halkı Glokom ile ilgili bilgilendirmeye yönelik içerikler ve göz tansiyon takip kartları gibi çizelgeler hazırlayarak bilinç seviyesini artırmaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratacak ilgi çekici dış ortam aktiviteleri, dış ortam duyuru panoları ile dikkatlerini Glokom’a çekip Göz Hastalıkları uzmanlarına ulaşarak glokom ve optik sinir muayenelerini gerçekleştirecek bilinci yaratmaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda Glokom taramaları da gerçekleştiriliyordu ancak Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında bu organizasyonu bu yıl için öteledik. Dünyada körlüğün önde gelen nedeni olan Glokom’un erken evrede teşhisi ile halkımızın görme alanlarını korumaya almak tek amacımız.”

Önümüzdeki 20 yılda Dünyadaki Glokom vaka tahminleri 111,8 Milyona ulaşıyor

Glokom, optik sinirin karakteristik görme alanı hasarı oluşturan kronik, ilerleyici, dejeneratif bir bozukluğudur. Glokom, önlenebilir körlüğün ikinci nedenidir ve daha da önemlisi: geri döndürülemez. Günümüzde dünya çapında yaklaşık 80 milyon kişinin glokom hastası olduğu tahmin ediliyor. Glokomlu bireylerin yaklaşık %50’si hastalığı olduğunun farkında değil. Bu sayı az gelişmiş ülkelerde daha da yüksek olabilir. Bunun nedeni, erken evrelerinde glokomun belirti göstermiyor olmasıdır ve tedavi edilmezse glokom körlüğe kadar ilerleyebilir.

Dünya çapında glokomlu kişilerin (40-80 yaş arası) sayısı 2013’de 64,3 öngörülüyor iken 2020 yılı için bu öngörünün 76 milyona ve 2040 yılı için ise 111,8 milyona yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, artan ileri yaş populasyonu ve kronik hastalıklara paralel, artan Glokom vakası ile karşı karşıya olduğumuzu belirtiyor. Özellikle 40 yaş üstü risk faktörlerine sahip kişilerin, yaş ilerledikçe düzenli göz ve optik sinir muayenesi ile Glokom’un erken teşhisinin dolayısıyla tedavisinin mümkün olduğunun altını çiziyor.

İleri yaş dışındaki Risk Faktörleri

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç Glokom ile ilişikli olduğu tespit edilen bazı risk faktörlerine sahip kişileri önemle göz muayenesine teşvik etmeye çalıştıklarını belirtirken, “TOD Glokom Birimi olarak özellikle risk sahibi kişilerin vakit kaybetmeden düzenli aralıklarla göz ve optik sinir muayenelerine başlamalarını öneriyoruz.” diyor. Glokom’un en yaygın görülen tipi olan açık açılı glokomda risk faktörlerini; ilerleyen yaş, göz yaralanmaları,  miyopi, retinal/vasküler tıkanmalar, diyabet ve hipertansiyon olarak belirten Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç Glokom’un kadınlarda erkeklere göre önemli ölçüde daha yüksek insidans ve prevalansı olduğunu da hatırlatıyor.