Ana Sayfa Ana Sayfa Acil Tıp, KDH ve İnfeksiyon Hastalıkları Doktorlarının Yarısından Fazlası Tükenmiş Durumda

Acil Tıp, KDH ve İnfeksiyon Hastalıkları Doktorlarının Yarısından Fazlası Tükenmiş Durumda

Medscape Bulaşıcı Hastalık Doktorlarında Yaşam Tarzı, Mutluluk ve Tükenmişlik Raporu 2022’ye göre, infeksiyon hastalıkları (İH) doktorlarının yarısından fazlası (%51) tükenmiş durumda.

Anket sonuçlarına göre, İH en çok tükenmişlik yaşayan uzmanlıklar arasında dördüncü sırada yer aldı; İH’yi acil tıp (%60), kritik bakım (%56) ve kadın doğum (%53) geçti. Tüm uzmanlıklar arasında, doktorların %47’si tükenmişlik yaşadığını bildirdi, bu oran geçen yıla göre daha yüksek (%42).

Infectious Disease Docs: More Than Half Report Burnout

More than half of infectious disease (ID) physicians (51%) are burned out, according to the Medscape Infectious Disease Physician Lifestyle, Happiness, and Burnout Report 2022.

Bu yeni rapor, 29 uzmanlık alanından 13 000’den fazla doktorun katıldığı çevrim içi bir anketten derlenmiştir ve ankete katılanların %1’i İH doktorudur. Yanıt verenlerin çoğu (%61) erkek, %38’i kadındı. Katılımcıların yaşları, yaygın olarak 55-64 (%31), 45-54 (%25) ve 65 yaş ve üstü (%20) olarak belirlendi. Anket 29 Haziran 2021’den 26 Eylül 2021’e kadar uygulandı.

Kadın İH doktorları, erkek meslektaşlarına göre daha yüksek oranda tükenmişlik yaşadıklarını bildirdiler (%68’e karşı %39). Tükenmişliğe neden olan en yaygın faktörler, bürokratik görevlerin fazlalığı (%60), çalışma saatlerinin çokluğu (%45) ve meslektaşların ve personelin saygı göstermemesiydi (%39). Katılımcılar iş yorgunluğuna katkıda bulunan faktörler olarak ayrıca, yetersiz maaşı (%31), genel olarak yaşamda kontrol kaybını (%29) ve COVID-19 hastalarını tedavi etmenin stresini (%21) belirtti. Her on İH doktorundan altısı (%60), şu anda pandeminin ilk birkaç ayına göre daha fazla tükenmişlik yaşadıklarını bildirdi; bu oran, tüm uzmanlık dallarındaki doktorların oranından (%55) biraz daha yüksek.

Meditasyon veya diğer stres azaltma uygulamalarına katılmak, İH doktorları arasında tükenmişliği azaltmanın en popüler yöntemiydi (%40). Ankete katılanlar ayrıca, hastane yönetimleriyle verimlilik baskısı hakkında konuştuklarını (%28), iş yüklerini hafifletmek için iş akışı veya personel değişiklikleri yaptıklarını (%16) ve çalışma saatlerini azalttıklarını (%15) söylediler. On kişiden altısı (%60) daha iyi bir iş-yaşam dengesi anlamına gelecekse maaşlarını azaltabileceklerini söyledi.

İH doktorlarının yarısından fazlası (%58), tükenmişliğin kişisel ilişkilerinden çok şey götürdüğünü söyledi; bu, tüm uzmanlık alanlarındaki doktorların bildirdiğinden (%68) daha düşük bir oran. Kadın İH doktorlarının %49’u, erkek meslektaşlarının %34’üne kıyasla, ebeveynlik ve tıbbi kariyerlerini dengelemede “çok çelişkili” veya “çatışmalı” hissettiklerini söyledi. İH doktorları evlilikte mutluluk konusunda (%83) diğer uzmanlara göre listenin ortalarında yer aldı. Alerji uzmanları ve kulak burun boğaz uzmanları evlilikte mutluluk sıralamasının başında (%91), plastik cerrahlar ise son sırada (%75) yer aldı.

İH doktorları iş dışında sağlıklarını ve mutluluklarını desteklemek için aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerini (%72), işle ilgili olmayan hobilere katıldıklarını (%70) ve egzersiz yaptıklarını (%67) söylediler. Katılımcıların daha küçük bir yüzdesi (%12) terapinin esenliklerini korumaya katkı sağladığını bildirdi.