Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu

Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu

Bilindiği üzere ülkemizde klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathaneleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim yeri olarak faaliyet göstermek isteyen tesisler; 14.05.1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 21.10.2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği ile 13.09.2015 tarih ve 29474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaların Üretim Yerleri Hakkında Tebliğ kapsamında denetlenmekte ve izin verildikten sonra faaliyete geçebilmektedir.

Bu kapsamda faaliyet izni almak isteyen veya tarafımızdan faaliyet izni almış olan klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathaneleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim yerlerinin tarafımıza yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve süreci ile ilgili rehberlik etmek üzere hazırlanmış olan Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu ve ekleri 09/01/2022 tarih ve E-24931227-020-6989 sayılı Makam Oluru ile onaylanmıştır. Söz konusu Kılavuz ve ekleri duyurumuz ekinde yayımlanmakta olup ilgili tesis başvurularının Kılavuz doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

20.06.2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan  “Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Yurt İçinde Kontratlı Analiz Hizmeti Alınan Laboratuvarlar Hakkında Kılavuz” ile 25.08.2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan “Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Ait Kılavuz” yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm paydaşlarımıza önemle duyurulur.

Adı

Tarih

Doküman

Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu.pdf

10.01.2022

PDF

Açılış Başvuru Formu.pdf

10.01.2022

PDF

Ek Faaliyet Başvuru Formu.pdf

10.01.2022

PDF

Etkin Madde Tesisi Açılış Başvuru Formu.pdf

10.01.2022

PDF

Etkin Madde Üretim Formu.pdf

10.01.2022

PDF

Farmasötik Dozaj Form Listesi.pdf

10.01.2022

PDF

İzin Belgesi Güncelleme Formu.pdf

10.01.2022

PDF

Kontratlı Üretim Tesis Formu.pdf

10.01.2022

PDF

Mesul Müdürlük Belgesi Başvuru Formu.pdf

10.01.2022

PDF

Üretim Yeri İzin Belgesi Taslağı.pdf

10.01.2022

PDF

Mesul Müdürlük Belgesi Taslağı.pdf

10.01.2022

PDF