Ana Sayfa Ana Sayfa Hastane Yönetimi Nasıl Yapılır?

Hastane Yönetimi Nasıl Yapılır?

Mehmet Atasever

REHBER KİTAP YAYINLANDI.

“Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi” kitabı özel ve kamu sağlık işletmeleri için, güncel sağlık mevzuatı ve işleyişe göre hazırlanmış olup, sağlık işletmeleri yönetici ve işletmecilerinin ihtiyaç duyacakları konulara bu çalışmada yer verilmiştir

Her kademedeki sağlık yöneticisi için rehber niteliğinde olan çalışma, 10 yıla yakın Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten ve Kamu İhale Kurul eski üyesi olan Mehmet ATASEVER tarafından kaleme alındı.

Bu çalışmanın gerek sağlık profesyonelleri yöneticiler için gerek her kademedeki sağlık işletmecileri için, gerekse sağlık yönetimi öğrencileri ve akademisyenler için önemli bir rehber olacağı düşünülüyor.

“Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi” kitabı özel ve kamu sağlık işletmeleri için, güncel sağlık mevzuatı ve işleyişe göre hazırlanmış olup, sağlık işletmecileri ve hastane yöneticilerinin ihtiyaç duyacakları konulara bu çalışmada yer verilmiştir.

“Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi” kitabında sağlık işletmeleri yönetimi ile ilgili yönetici ve işletmecilerin ihtiyaç duyacakları konuların çok büyük bir kısmını bulmak mümkündür.19 bölümden oluşan ”

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi” Kitabında; 1.bölüm’de; “Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sistemleri” anlatıldı.  2.bölüm’de; “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihi ve Gelişimi” anlatıldı. 3.bölüm’de; “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Planlanması” anlatıldı. 4.bölüm’de; “Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamaları” anlatıldı. 5.bölüm’de; “Hastanecilik Hizmetleri” anlatıldı. 6.bölüm’de; “Hastane Rolleri” anlatıldı. 7.bölüm’de; “Sağlık Yapıları ve Ruhsatlandırılması” anlatıldı. 8.bölüm’de; “Sağlık Hizmet Sunumu İçin Ödeme Yöntemleri” anlatıldı. 9.bölüm’de; “Hastanelerin Yönetim ve Organizasyonu” anlatıldı. 10.bölüm’de; “Tıbbi Hizmetler Yönetimi” anlatıldı. 11.bölüm’de; “Sağlık Bakım Hizmetleri Yönetimi” anlatıldı. 12.bölüm’de; “Destek, Kalite ve Teknik Hizmetler Yönetimi” anlatıldı. 13.bölüm’de; “İnsangücü Yönetimi” anlatıldı. 14.bölüm’de; “Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması, Faturalandırılması ve Tahsilat” anlatıldı. 15.bölüm’de; “Bütçe, Muhasebe ve Gider Gerçekleştirme İşlemleri” anlatıldı. 16.bölüm’de; “Satınalma İşlemleri” anlatıldı. 17.bölüm’de; “Lojistik, Stok ve Depo ve Taşınır Yönetimi” anlatıldı. 18.bölüm’de; “Sağlık İşletmelerinde Kalite ve Akreditasyon” anlatıldı. 19.bölüm’de; “Sağlık İşletmelerinin Denetimi” anlatıldı

Mehmet ATASEVER
Sağlık Yöneticisi, Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi, Akademisyen
Mhatasever@gmail.com
http://www.mehmetatasever.org/

Kitaplara Nobel Kitap’tan ulaşılabilir.
https://www.nobelkitap.com/arama?q=Mehmet+atasever&full_kt=
Tel; : 0(312) 418 20 61 Faks; : 0(312) 418 30 20
Satın Alma; esatis@nobelkitap.com

Ayrıca E-kitap olarakda temin edilebilir.
https://books.google.com.tr/books/about?id=XyhBEAAAQBAJ&redir_esc=y&hl=tr

Sektöre Özel Kitaplar