Ana Sayfa Tıp&Sağlık Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisleri Geleceği Şekillendirecek

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisleri Geleceği Şekillendirecek

Pandeminin değiştirdiği dünya koşullarında meslek seçimi de çağın gereksinimlerine göre şekilleniyor. Tüm dünyada stratejik bir değeri ve önemi olduğu anlaşılan genetik araştırmalar bu alanda ihtiyaç duyulan kalifiye moleküler biyologlara olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Banu Taktak Karaca, aşı çalışmalarının hız kazanmasının ve Covid-19 gibi küresel salgına sebep olabilecek virüslerin genetik işlevlerinin çözümlenmesinin genetik araştırmalarla mümkün olduğunun altını çizerek, ‘Önümüzdeki dönem küresel ısınmadan dolayı virüsler hayatımızda hep olacak, fakat bu bölümü sadece salgın araştırmaları olarak da düşünmemek gerekiyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri ülke ekonomisine katkı sağlayabilecekleri şekilde tarımın iyileştirilebilmesi için çözüm olanakları sunabilirler, doğa çeşitliliğinin sağlanmasında rol oynayabilirler. Sadece sağlık bilimlerinde ve temel bilimlerde değil, aynı zamanda mühendislikle de birlikte hareket ederek her türlü bilginin ilerletilmesi konusunda öncü rol oynayabilirler.’ diyor.

Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Banu Taktak Karaca, çağımızın en önemli hastalıklarının oluşum mekanizmalarının araştırılması, DNA analizi, gen haritası, genetik danışmanlık, ilaç tasarımı ve gıda teknolojileri gibi birçok alana katkıda bulunarak biyomedikallerin nasıl işlediğini araştıran temel bilim dalı olan Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarına içinde bulunduğumuz dönemde çok fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Karaca, ‘Akademisyenlerimizin alanlarında sürdürdükleri bilimsel araştırmalara öğrencilerimizin de katılımını destekliyor ve eğitimleri boyunca kazandıkları kuramsal temellerin pekiştirilmesi ve deneyim kazanmalarını amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin, gelişen tıp, tarım, endüstri gibi birçok alanda her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulan moleküler biyoloji ve genetik bilimine yönelik yüksek teknolojili laboratuvar altyapısı ile yetişmiş, sorunları çözmede ve yenilik yapmakta özgüveni tam, bağımsız çalışabilen uzmanlar olmalarını hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince klinik uygulamalarını bölüm laboratuvarlarının yanı sıra üniversite hastanemiz imkânlarını da kullanarak gerçekleştirebilmekte ve pratik tecrübelerini geliştirebilmektedir. ‘ diyor.

Geniş İş Olanakları ile Dikkat Çekiyor

“Moleküler Biyolog ve Genetik Uzmanı” unvanını alacak olan mezunlar, üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak görev yapabiliyor, genetik hastalıkların tanısı ve tedavi merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektöründe, gıda ve tarım gibi biyoteknoloji gerektiren alanlarda, transgenik hayvan üretimi dâhil birçok laboratuvarda çalışabiliyor.