Ana Sayfa Ana Sayfa Türkiye CoronaVac etkinliği ve güvenliği Faz III sonuçları – The Lancet

Türkiye CoronaVac etkinliği ve güvenliği Faz III sonuçları – The Lancet

Efficacy and safety of an inactivated whole-virion SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac): interim results of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial in Turkey

Prof Mine Durusu Tanrıover, MD
Dr. Hamdi Levent Doğanay
Prof. Dr. Murat Akova
Prof Hatice Rahmet Güner, Dr.
Alpay Azap, Dr.
Sıla Akhan, Dr. et al.

Aşının iki dozunun Covid-19 enfeksiyonuna karşı yüzde 83.5 koruma sağladığını gösterdi.

Ön bulgularda, CoronaVac’ın ‘güçlü bir antikor yanıtına’ neden olduğu aktarıldı.

Ayrıca Türkiye’de çalışmaya dahil edilen 10 binden fazla katılımcı arasında ciddi bir yan etki veya ölümün bildirilmediği, yan etkilerin büyük kısmının hafif olduğu ve enfeksiyondan sonraki 7 gün içerisinde meydana geldiği de kaydedildi.

Makalede ;

Mevcut tüm kanıtların sonuçları
Dünyanın, SARS-CoV-2’ye karşı güvenli ve etkili herhangi bir aşının mümkün olan her dozuna ihtiyacı var. Yeni genetik aşı üretim platformları, aşıların hızlı ve uyarlanabilir seri üretimi için büyük potansiyele sahip olsa da, geleneksel platformlar, iyi immünojenisiteye sahip güvenli ve tolere edilebilir aşılar üretme konusunda uzun bir deneyime sahiptir. Bu ara analizin sonuçları, CoronaVac’ın pandemik kullanım endikasyonu için aşıların kritik veya minimum gereksinimini karşıladığını ve toplu aşılama seçeneği olarak DSÖ hedef ürün profili tarafından belirtilen minimum etkinliğin %50’nin üzerine çıktığını göstermiştir. DSÖ, farklı bir Çinli üreticiden (Sinopharm-Pekin) başka bir inaktive aşıya acil kullanım onayı verdi ve sonuçlarımız, COVID-19’un önlenmesi için inaktive aşıların güvenliği ve etkinliğine ilişkin mevcut kanıtlara katkıda bulunuyor. tamamı için kaynağa bknz