Ana Sayfa Tıp&Sağlık Anne sütünden bebeğe mRNA aşıları geçmiyor

Anne sütünden bebeğe mRNA aşıları geçmiyor

Jama Pediatrics adlı tıp dergisinde yayınlandı. Yedi aşılanmış anneden alınan anne sütü örnekleri üzerinde aşıdaki mRNA’ya rastlanmadı.

Evaluation of Messenger RNA From COVID-19 BTN162b2 and mRNA-1273 Vaccines in Human Milk

Toplam 7 emziren anne (ortalama [SD] yaş, 37.8 [5.8] yıl) bu çalışmaya gönüllü oldu.

Araştırmaya katılan kadınlardan beşi BioNTech/Pfizer ile ikisi de Moderna ile aşılandı. Aşılamadan önce ve aşılamadan 4 ila 48 saat sonra kadınlardan anne sütü örnekleri alındı.

Araştırma raporuna göre sonuçlar mRNA aşısının sütten kesilmemiş bebeklere taşınmadığını ortaya koydu.

24 saat sonra toplanan anne sütü örneğinin analizi, örneklerin hiçbirinin sütün herhangi bir bileşeninde saptanabilir düzeyde aşı mRNA’sı göstermediğini ortaya koydu

COVID-19’a karşı Messenger RNA (mRNA) aşıları, yakın zamanda bir acil kullanım izni kapsamında onaylanmıştır. 1 Bununla birlikte, faz 3 klinik çalışmalardan dışlanan hamile veya emziren bireylerde aşı güvenliği ile ilgili veriler yetersizdir, 2 , 3 ve birçok anne, annenin annenin hasta olabileceği endişesiyle aşılamayı reddetmiş veya emzirmeyi (geçici veya kalıcı olarak) bırakmaya karar vermiştir.

Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır!