Ana Sayfa Ana Sayfa Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji

Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji

2.Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongresi 17-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Kapadokya’da yapıldı.

Deri Hastalıkları ve son yıllarda ise cinsel yolla bulaşan hastalıklar hastane poliklinik başvurularının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Her ne kadar dermatologlar kendilerini çeşitli kaynakları kullanarak bilimsel açıdan geliştirseler de kongrelerde güncel bilgilerle çok daha kolay donatılabilmektedirler. Dolayısıyla yıl boyunca yapılan çeşitli kongrelerde hastalarına çok daha yararlı olabilmek için kendilerini güncellerlerken, farklı bölgelerdeki meslektaşları ile de bir araya gelip konulara farklı boyutlarda bakabilme yeteneklerini geliştirmektedirler. Bu amaçla yapılan kongrelerden biri olan   2.Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongresi (HSDK) , 17-20 Haziran 2021 tarihleri arasında  Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı tarafından,  Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği ile birlikte Kapadokya’da yapılmıştır.  Kongre eşbaşkanlıklarını Prof.Dr.Bilal Doğan (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD)  ve Prof.Dr.Server Serdaroğlu (Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği Başkanı), kongre sekreterliğini ise  Dr.Öğ.Üyesi Hüsna Güder’in ( Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD) yaptığı kongrede, 15 oturum ve 4 uydu sempozyumda konuştukları konularda fikir liderlerinden olan, ikisi yurt dışından, 57 öğretim üyesi ve uzman görev almıştır.  Kongrenin ana konuları Psoriasis (sedef hastalığı), kronik ürtiker (kurdeşen), atopik egzema başta olmak üzere sık rastlanan deri hastalıkları ve kozmetik uygulamalardı.

Sedef hastalığının her seviyede tedavisi tartışıldı ve dermatologlar artık sistemik bir hastalık olarak kabul edilen psoriasisin sistemik tedavileri konularında daha çok bilgilendiler. Yine kronik ürtiker hastalığının yönetilmesindeki en son tedavi yaklaşımları da gözden geçirildi ve yeni tedaviler tartışıldı. Birçok açıdan hayat kalitesini azaltan bir diğer hastalık olan atopik egzemanın güncel ve gelecek tedavileri konusu da tartışılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Kozmetik uygulamalarla ilgili konular, uygulamalı videolar şeklinde sunuldu ve son yıllarda ehil olmayan kişilerce uygulanmaya çalışılan kozmetik uygulamaların daha çok dermatolog tarafından uygulanabilmesi amaçlandı ve dermatologlar bu konularda daha iyi bir seviyeye getirildi. Bu şekilde,  hastalarımızın ya da danışanlarımızın uzman olmayan kişilere gereksinim duymalarının azaltılması kısmen de olsa başarıldı. Bu konuda, dermatoloji derneklerinin sosyal medya bilgilendirmelerinin de sürdürülmesi önerildi.

2.Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongresi 20 Haziran 2021 tarihinde 15.oturumu takiben yapılan kapanış töreni ile 2022 yılında 3.HSDK’de  buluşmak temennileri ile son bulmuştur.