Ana Sayfa Ecza Kamu Eczacıları Adil ve Hakkaniyetli Bir Çözüm Bekliyor

Kamu Eczacıları Adil ve Hakkaniyetli Bir Çözüm Bekliyor

Bilindiği üzere eczacılar gerek Bakanlık merkezinde gerekse hastanelerde COVİD-19 Pandemisi ile mücadelede diğer sağlık çalışanları gibi en ön sıralarda yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından 17.05.2021 tarihinde “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlık Tesislerinde Yapılacak Ek Ödeme” başlığı ile bir yazı yayımlanmıştır. Pandemi sürecinde yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin güncellenmesine dair KHGM tarafından yapılan düzenlemeyi olumlu karşılamakla beraber, sağlık çalışanlarının bir yılı aşkın süredir göstermekte oldukları fedakârca çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda yapılan bu düzenlemenin yetersiz olduğunu ve uygulamanın sorunu bir bütün olarak çözemeyecek düzeyde olduğunu belirtmek isteriz.

Eczacılar pandemi sürecinde Bakanlık merkezinde, il Sağlık Müdürlüklerinde, hastanelerde, filyasyon ekiplerinde ayaktan, günübirlik ve yatan COVID-19 hastaları için ilaç tedarikinden hastaya özgü bir şekilde hazırlanmasına, hastaya erişiminden akılcı ilaç kullanımı ilkelerine uygun şekilde uygulanması ve izlemine kadar geçen tüm süreçlerde rol oynamaktadır. Ancak bu alanlar KHGM tarafından yayımlanan resmi yazıya göre pandemi çalışma alanında sayılmadığından dolayı yapılan düzenlemeye tabi konu eczacılar açısından değerlendirildiğinde aylık ek ödemelerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı aşikârdır.

Uzun zamandır Türk Eczacıları Birliği olarak ek ödeme katsayılarının değil, özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ediyor ve savunuyoruz. Yapılan kısmi güncellemelerin sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi benzer nitelikte ve benzer sürede akademik eğitim almış sağlık çalışanları ile eczacılar arasındaki aylık toplam gelir farkı giderek daha da artırmaktadır.

Kamu eczacıların beklentileri, yalnızca ek ödeme katsayısının güncellenmesi değildir. Bugün pratisyen hekimin kadro unvan katsayısının 1,20 ve diş hekiminin 1.14 iken eczacı/uzman eczacının katsayısının 0,7 olması ve uzman tabip, uzman diş tabipleri için mesai içi tavan ek ödeme tutarına esas katsayısının 7, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılar için 5, eczacılar için ise bu katsayının 2,5 olması eczacıların hak etmiş oldukları ek ödemeyi alamamasına neden olmaktadır.

Resmi yazı doğrultusunda ek ödeme dağıtımında kadro unvan katsayıları ve mesai içi tavan ek ödeme tutarına esas katsayı değişmeden ek ödeme katsayılarının iyileştirilmesi kamu eczacıları açısından mevcut adaletsizliği ortadan kaldırmamaktadır. Oysa kamu kurumlarında ve hastanelerde diğer sağlık çalışanları gibi özveriyle hizmet üreten meslektaşlarımız palyatif iyileştirmeler değil adil ve hakkaniyetli bir çözüm beklemektedir.

Türk Eczacıları Birliği olarak yetkili kurumlara bir kez daha sesleniyoruz;

  • Kamu kurumlarında ve hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın fiziki çalışma şartları, maaş ve özlük hakları iyileştirilmeli,
  • Kamuda çalışan meslektaşlarımız açısından kurumlar arası aylık gelir farkları giderilmeli
  • Pandemi döneminde artan iş yükü de göz önünde bulundurularak kamuda görev yapan eczacı sayısının arttırılması, istihdamın hastanelerde her 25 yatağa 1 eczacı olacak şekilde yapılmasını talep ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ