Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” bilgilendirme, tanıtım, reklam  ve internetten satış ile ilgili hükümler eklenmek suretiyle güncellenerek 11.02.2021 tarihli ve E-61749811-010.08-3730 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

TİTCK

Adı
Tarih
Doküman

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ
12.02.2021