Ana Sayfa Ana Sayfa “Sektör İçin Çözüm Ortağı Olmaya Devam Edeceğiz”

“Sektör İçin Çözüm Ortağı Olmaya Devam Edeceğiz”

Mealis Türkiye Genel Müdürü_Volkan Çekmen

W- Mealis Orta Doğu yaşam bilimlerinin başarılı  Genel Müdürü Sayın Volkan Çekmen’le sohbet edeceğiz.

Volkan Bey okurlarımız için sizi tanıyabilir miyiz

V.Ç.- 23 yıldır sektördeyim. Tesadüfen adım attığım ilaç sektöründe Schering firmasında 9 yıl Ürün Uzmanı olarak jinekoloji, dermatoloji, radyoloji gibi farklı ürün portföyleriyle çalıştım. Daha sonra Mallinckrodt firmasında Bölge Satış Müdürlüğü, Ülke Satış Müdürlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü gibi görevler üstlendim. Daha sonra Mealis Türkiye ve Mealis Dubai yapılanması süreçlerinde aktif görevlerde bulunduktan sonra Mealis Türkiye Genel Müdürü Vekili olarak atandım. 2019 yılından beri de Mealis Türkiye Genel Müdürü olarak devam ediyorum.

W- Mealis Orta Doğu yaşam Bilimleri hakkında  bilgi verebilir misiniz ? Hangi alanlarda hizmetleriniz  mevcuttur. Tedavide hangi ürünleri sağlıyorsunuz?

V.Ç.- Türkiye’nin en prestijli satış, pazarlama ve dağıtım kuruluşları arasında yer alan Mealis Türkiye 2014 yılında faaliyetlerine radyoloji alanında kullanılan orijinal kontrast maddelerin ve beraberinde kullanılan tıbbi cihazların satış, pazarlama ve dağıtımını yaparak başladı. 2015 yılında kadın sağlığı alanında imzalamış olduğu uluslararası münhasır iş ortaklığı çerçevesinde orijinal biyolojik ürünlerin özel dağıtım gereklilikleri de dahil olmak üzere, bu ürünlerin satış, dağıtım ve pazarlamasını üstlenmiştir. İlerleyen yıllarda yerli ve uluslararası iş ortaklarının bilgi birikimi ve deneyimini kendi pazarlama ve satış süreçlerinde değerlendirerek, kaliteli bir sağlık hizmeti anlayışı ortaya koymaya devam etmiştir. Sağlık profesyonellerine yurt çapında yaygın ve etkin bilimsel tanıtım hizmeti vererek özellikle kadın sağlığı ve üroloji alanlarında hastaların yaşam kalitesini arttıran inovatif ve katma değeri, yüksek ürünlerle faaliyetlerine devam ediyor.

W- Önümüzdeki  dönemde yeni  hizmet alanları /ürünleriniz olacakmıdır ? Bilgi vermek ister misiniz?

V.Ç.- 2020 yılında içinde bulunduğumuz pandemi dönemi sektörümüze birtakım zorluklar yaşattı.

Mealis Türkiye olarak bizler bu zorlu dönemde hastaların ve hekimlerin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalıştık. Bu ihtiyaçlara cevap verirken de sadece farmasötik ürünlerin değil inovatif, hayat kalitesini arttıracak ürünlere ihtiyaç duyduklarını gözlemledik ve bu durum bizleri daha fazla kitleye ulaşabilmemiz için yüreklendirdi ve bizler de Mealis Türkiye olarak  ekibimizi büyütme kararı aldık.

Bu bağlamda 2021 yılında kısa vadede ekibimizi büyüterek daha fazla şehirde var olup, daha fazla hastaya ulaşmış olacağız. Paralelinde ürün portföyümüzü büyüterek içinde bulunduğumuz alanlarda yeni ürünlerle pazarda olmaya devam edeceğiz.

Yeni ürünlerimizi de çeşitli eğitim programları ve seminerler sayesinde paydaşlarımıza tanıtıp, hastaların ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

Uzun vadede planımız; Mealis markasıyla pazara sunduğumuz ürünler için ihracat imkanlarını değerlendirmek; bu plan doğrultusunda geçtiğimiz yıl ilk ihracatımızı Macaristan’a gercekleştirdik. Özellikle Orta Avrupa pazarı için farklı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Elbette iş modelimiz gereği yerel ve uluslar arası firmalar için de çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

W- İçinde bulunduğumuz Pandemi süreci tüm sektörlerle  birlikte İlaç sektörünü de etkilendi. Siz bu dönemi  nasıl geçiriyorsunuz. Görüşlerinizi alabilir miyiz?

V.Ç.- Pandemi dönemi, hepimiz için zorlu ve daha önce deneyimlemediğimiz ucu açık bir süreç.

Bu süreçte öncelikle çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını her koşulda kontrol edebilmek adına düzenli toplantılar yaptık. Bununla beraber, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerinin sürekliliği için hem şirket içi hem de şirket dışı kaynakları kullanarak uzun süreli kişisel gelişim eğitimleri planladık.

Pandeminin daha en başında çalışanlarımız ve aileleri için hızlı bir şekilde maske, dezenfektan gibi koruyucu ekipmanların teminini sağladık.

2021 yılı itibariyle kısıtlı olsa da saha faaliyetlerimize devam ettiğimiz için her bir çalışanımızın gereksinimi olan tüm koruyucu ekipmanları kesintisiz şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Yöneticilerimiz her an çalışanlarımızın sağlığını takip ediyor ve merkezimize raporluyorlar.

Aynı özel hayatımızda olduğu gibi, iş hayatımızda da bazen karşılaştığımız sıkıntılar, aslında içinde gizli fırsatları da barındırıyor. Tüm hedefleme ve değerlendirme sistemlerimizi mevcut koşullara göre güncelledik. 2020 yılının sonunda Santa Farma ile oldukça stratejik bir iş birliğine imza attık bu kapsamda stres üriner inkontinans için endike ve demir eksikliği için kullanılan iki ürünün satış, pazarlama ve dağıtım haklarını Mealis Türkiye olarak devraldık. 2021 yılına çok daha yüksek bir motivasyonla başladık.

W- Pandemi  sonrasında   ilaç sektöründe neler farklı olacak. Düşüncelerinizi paylaşabilirmisiniz?

V.Ç.- Tüm sektörlerde olduğu gibi ilaç sektörünü de teknolojik, demografik ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi yapısal değişimler beklediğini düşünüyorum. İlaç sektörü dijital teknolojiyi takip etmek zorunda. Yakın zamanda dijital tedavi çağı başlayacak; hasta, doktor, teşhis, tedavi, ilaç kullanımı büyük ölçüde dijital ortamda sağlanacaktır. Tedaviler daha çok hastane ortamında değil evlerde yapılacak gibi gözüküyor. Ne kadar süreceği belli olmayan pandemi nedeniyle iş yapış şekilleri ve sosyal hayatta da radikal değişimler görülecek.  Bu durumda firmalar kaynaklarını en etkin şekilde kullanacağı yeni iş yapma modellerine gidecekler. Operasyonel giderlerini azaltma yoluna götürecek iş modelleri öne çıkacak. Mealis olarak da bu noktada çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

W- İşbirlikleriniz , ortak çalışmalarınız  hakkında  bilgi verebilirmisiniz. Bunlar ilgili firmalara ve sektöre  hangi değerleri  katmakta ?

V.Ç.- Öncelikle Mealis Türkiye olarak; global firmalarda farklı alanlarda iş deneyimi kazanmış, ilaç ve tıbbi cihazlar pazarında ileri derecede uzmanlığa sahip özel bir takım olduğumuzu belirtmek isterim. Değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlayan esnek bir yapıya sahip olmanın yanında; operasyonlarımızı iş uyum politikaları doğrultusunda uluslararası standartlarda yürütüyoruz. Özellikle satış, pazarlama, distribütörlük ve proje yönetimi konusunda üst düzey yetkinlik ve uzun yıllara dayanan tecrübeye sahibiz. Bu da bize bir çok farklı ölçekte firma ile çalışma imkanı sunuyor.

Özellikle ilaç pazarlaması yeni coğrafyalara, tedavi alanlarına veya marka edinimlerine açıldıkça daha zor bir hale gelebilmektedir. Ürün lansmanı ve yönetimi ancak farklı türlerdeki paydaşlar, sağlık sistemleri ve ilaç markası stratejisinin nasıl uygulanacağı konusunda uzmanlaşmış bilginin bir araya getirilmesiyle başarılı olabilir. Firmaların markalarının ihtiyacı doğrultusunda farklı tanıtım kaynaklarının kullanılması veya bunların yeniden odaklanmasının sağlanması, ürünün piyasaya sürerken oluşacak operasyonel risklerin minimuma indirilmesi gibi konularda yerli ve uluslar arası firmalara değer katıyoruz.

W- Ülkemizin önemli  firmalarıyla  yapmış olduğunuz bu işbirliklerinde  farklı  olan nedir. Sizi farklı kılanlar hakkında bilgi verebilirmisiniz?

V.Ç.- Öncelikle biz tüm iş birliği sürecimiz boyunca çok şeffaf bir firmayız. Her iki firma için de anlamlı olması şartıyla iş modeli olarak da esnek bir firmayız. Fakat net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bir firma eğer markasını bize emanet etmişse uzun vadeli olarak hem o markaya değer katmış oluyor hem de ticari anlamda da markasından fayda sağlamaya devam ediyor. Bunun yanında da operasyonel olarak maliyetlerinden ciddi tasarruf sağlıyor.

W- Önümüzdeki  dönemde  hedefleriniz nelerdir. Firmalarımızla hangi tür işbirliklerine  açıksınız? Paylaşmak ister misiniz?

V.Ç.- Her yaşta sağlıklı yaşam mottosuyla tüm paydaşlarımızın üzerindeki uzun vadeli yükü hafifletmeye yardımcı olacak, değer katacak ve anlamlı sonuçlar üretecek her türlü çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz. Hedefimiz;  yeni ürün, teknoloji ve hizmetler alanında faaliyetlerimize devam etmek, inovatif ürün ve hizmetlerle gelişimimizi sürdürmek ve hastalarımızın hayatlarında anlamlı farklar yaratmaktır. Tüm bu vizyon doğrultusunda da içinde bulunduğumuz alanlarda ya da farklı olanlar için esnek iş modeli fırsatlarını değerlendirmeye ve yeni yatırımlar yapmaya açık bir firmayız.

W- Dubai  ve  Doğu  Avrupa  özelinde  Mealis  konumunu  paylaşabilirmisiniz? Firmalarımıza bu konumunuz  hangi fırsatları  açabilir? Türkiye’nin ilaç ihracat potansiyelini  değerlendirebilirmisiniz?

V.Ç.- Mealis olarak 35 ülkede faaliyet gösteren bir firmayız. Türkiye organizasyonu yanında Dubai ve İsviçre merkezli yapılarımız faaliyette bulunduğumuz diğer  ülke dinamiklerini çok iyi bilen ekip yapılarına sahip oldukları için bu ülkelerde pazara giriş noktasında çözüm ortağı olan bir yapı. Dolayısıyla birçok farklı pazar için ihracat fırsatları değerlendirilirken çözüm noktası olabiliriz.  Elbette Türkiye’de yapılan yeni yatırımlar, üretim kalitesi , iş gücü kalitesi göz önüne alındığında ihracat için oldukça potansiyel bir ülke.

W- Sayın Volkan Bey  , değerli paylaşımlarınız  için teşekkür  eder ilaç sektöründe daha nice  başarılar dileriz.

V.Ç.- Ben teşekkür ediyorum. 2021 yılının herkese umut, iyilik, sağlık getirmesini diliyorum.