Ana Sayfa Ana Sayfa Sektöre Özel Kitaplar

Sektöre Özel Kitaplar

Mehmet Atasever

2006- 2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten ve 2016- 2020 tarihleri arası Kamu İhale Kurumu Üyesi olarak görev yapan Mehmet Atasever’in yayımlanmış ihale ve sağlık sektörü kitapları;

 1. Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi, 2014
 2. Türkiye İlaç Sektörü Analizi, 2015
 3. Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri,2016
 4. Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri: Tespit ve Öneriler, 2017
 5. Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi,2017
 6. Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi, 2017
 7. Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi, 2017
 8. Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu (2003 – 2018 Dönemi), 2018
 9. Şehir Hastaneleri Araştırması, 2018
 10. Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Satınalma, Tedarik Zinciri, Lojistik, Stok, Depo ve Taşınır Yönetimi 2019
 11. Sağlık Almanak (2002-2019), 2019
 12. 2002-2019 Dönemi Türkiye İlaç Sektörü Analizi ve 2023 Vizyonu, 2019
 13. Türkiye Sağlık Sistemi, 2020
 14. Türkiye Serbest Eczane Sektör Analizi, 2020

Kitaplara basılı olarak; https://www.nobelkitap.com/arama?q=mehmet+atasever&full_kt=

E-kitap olarak ise; https://play.google.com/store/search?q=mehmet%20atasever&c=books

Adresinden ulaşılabilir.

Mehmet ATASEVER
Sağlık Yöneticisi, Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi, Akademisyen
Mhatasever@gmail.com
http://www.mehmetatasever.org/

Serbest Eczane İlaç Harcamaları